« Back

Valga vallavalitsust külastasid ülikooli tudengid

Seitse Tartu ülikooli rahvusvahelise suhete ringi liiget külastasid  Valga vallavalitsust, kus kohtusid valla ametnikega.

Külastuskäigu eesmärgiks oli tutvuda Valga ja Valka koostööga ning saada ülevaade linna ajaloost ja olulisematest sündmustest. Samuti tutvustati noortele linnas juba teostatud ning hetkel käimasolevaid arendus- ja ehitusprojekte.

„Koostööleping Valkaga sõlmiti 1995. aastal. Koostöö  on tulemuslik  ja tihe ning toimib erinevates valdkondades. Ühiselt on asutatud kunstikool, koostöös korraldatakse juba aastaid piirilaata ja linnafestivali, töötab Läti-Eesti Instituut. Tegutseb stuudio Joy, kus laulavad- tantsivad lapsed ja noored nii siit kui sealtpoolt piiri. Koostöös viiakse läbi Valga-Valka jooks ning mõlema linna au kaitseb Valga/Valka korvpallimeeskond," selgitas välisprojektide juhtivspetsialist Marika Post.

Murekohtadena koostöös tõi Post välja probleemid ja bürokraatia piiriüleses tööjõuliikumises. Positiivse poole pealt nimetas vallavanem Margus Lepik head koostööd Valga ja Valka politsei, päästeameti ja erakorralise meditsiini vallas, mis toimivad riikidevahelise lepete  alusel. 

Üliõpilased tundsid huvi veel kahe linna huvihariduse ja piiriülese kaubanduse toimimise kohta. „Vaatamata erinevatele riigikordadele on piirikaubandus toiminud kogu aeg ja seda ka nüüd.  On erinevaid kaubaartikleid, mis on odavamad Lätis ja  mida eestlased sealt  ostmas käivad ning vastupidi," sõnas vallavanem.

Jutuaineks oli Tartus palju kirgi üles kütnud tselluloositehase rajamine. „Kõigile omavalitsustele olulisem teema on töökohad. Meie arengustrateegias on olulisel kohal uute töökohtade loomine ja investeeringute toomine piirkonda. Eesmärgiks on piirkonda  teadvustada ning olla valmis uuteks väljakutseteks. Seega oleme valmis igasugusteks aruteludeks, mis toovad valda investeeringuid ja loovad töökohti. Nii on ka võimaliku tselluloosi- ehk puidurafineerimistehasega. Sellise mastaapsusega otsustamisprotsess on pikk ja lõppotsuse teeb rahvaesindus – volikogu," põhjendas Lepik oma arvamuseavaldust meedias, milles  pakkus välja  tselluloositehase võimaliku asukohana Valga valda.   Lisades, et otsuseks, kas tehas vastab tänapäevastele nõuetele ja sobib Valgamaale, on loomulikult vaja riigi- ja arendajate poolseid uuringuid ning analüüse.

Noored esitasid küsimusi ka haldusreformi kulgemise kohta. „Maakonnas viidi haldusreform läbi rahumeelselt. Meil oli juba varasemalt selgunud ja kokku lepitud, et Valgamaal on kolm tõmbepiirkonda - Valga, Tõrva ja Otepää. Nüüdseks ongi moodustunud kolm valda. Väike vaidlus oli Valgas selle üle, kas uus üksus saab nimeks  vald või linn. Valla nimetus sai suurema toetuse," nentis vallavanem.

Üle tunni kestnud  vestlusringi lõppedes siirdusid tudengid tutvuma Valga ja Valka linnaga.