« Back

Valgas alustati endise asfaltbetoontehase territooriumi puhastamisega

Keskkonnaministeeriumi eestvõttel ja rahastamisel puhastatakse sel aastal ära Valga linnas asuv endine Priimetsa  asfaltbetoonitehase territoorium.

Priimetsa asfaltbetoonitehas töötas ajavahemikul 1956-1992. Endise tehase territooriumil on pinnas reostunud. Reostuste likvideerimiseks kaevatakse reostunud pinnas välja ning eelprojekti kohaselt tuleb Priimetsa objektilt ligikaudu 10 000 kuupmeetrit reostunud pinnast. Pärast puhta pinnase paigaldamist taastatakse looduslik olukord ja külvatakse puhastatud pinnale heinaseeme. Reostunud pinnas antakse üle jäätmekäitlejale. Lisaks likvideeritakse alal mitmed rajatised nagu põlevkiviõli hoidla, kaks õlipüüdurit ja autoremondikanal, ära viiakse betoonijäägid ja prügi.

Tööd jääkreostuse likvideerimiseks teostab Keskkonnaministeeriumi tellimusel AS Merko Ehitus Eesti koos KMG Inseneriehituse AS-ga. Valga vallavalitsuse poolt on väljastatud tööde teostajale ehitusluba jääkreostuse likvideerimiseks ja rajatiste lammutamiseks. Valga vallahoolduse teenistuse juhataja Arno Upruse kinnitusel on AS Merko Ehitus reostuse puhastustöödega alustanud veebruarikuu lõpus ning kõik tööd plaanitakse  lõpetada selle aasta juulikuus.  

Projekti rahastatakse SA Keskkonnainvesteeringute  kaudu. 85 protsenti projekti maksumusest tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja 15 protsenti KIK-i siseriiklikust programmist ja riigieelarvest.