« Back

Valgas uuendatakse küttetorustikke

AS Utilitas renoveerib tänavu sügisel Valga linnas kokku 1320 m soojustorustikke. Tööd toimuvad E. Enno, Allika, J. Kuperjanovi, Tähe, Sepa ja Uue tänava piirkonnas. Sel perioodil tuleb ette lühiajalisi soojuskatkestusi, kliente teavitatakse katkestustest ette e-kirja teel. Soojuskatkestuste infot avaldatakse samuti ettevõtte kodulehel esimesel võimalusel, soojuskatkestuste aja selgumisel.
 
Esimesed katkestused toimuvad 13. septembril orienteeruvalt kell 9–17 aadressidel Sepa tn 9, 11 ja 12, Sõpruse 1 ning Uus 8, 10, 10a a 12. Liikluskorralduse muudatused tööde piirkonnas sh ümbersõidud on tähistatud vastava märgistusega. Tänavad, mis trassiuuendustööde tõttu üles kaevatud, korrastatakse peale tööde lõppu (uus asfaltkate).
 
Soojustorustike uuendamine on vajalik, et tagada ka edaspidi klientidele kütte ja sooja vee varustuskindlus, kinnitab energiakontserni Utilitas turundus- ja kommunikatsioonijuht Olga Petrova. "Torustikud on amortiseerunud ja asendatakse kaasaegsete eelisoleeritud torudega, et ennetada võimalikke avariisid ja soojusedastuse häireid. Soojuskatkestuste kestvuse minimeerimiseks ehitatakse vajadusel soojusvarustuse tagamiseks ajutisi torustikke, mis pärast ehitustööde lõppu demonteeritakse".
 
Utilitas investeerib projekti ligi 628 000 eurot, millele lisandub Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 264 100 eurot.
 
Tööd kestavad 2021. aasta lõpuni. Töid teostab AS KE Infra.