« Back

Vallavanem Monika Rogenbaum kohtus Päästeameti esindajatega

Neljapäeva ennelõunal külastasid Valga vallavalitsust Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, peadirektori nõunik Priit Laos ning Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo juhataja Viljar Schmidt. Tunniajasel kohtumisel vallavanem Monika Rogenbaumiga olid peamisteks teemadeks igapäevane turvalisus ja kriisideks valmisolek, muuhulgas räägiti ka tervishoiukriisist.
Kuno Tammearu rõhutas, et üks Päästeameti eesmärkidest elanikkonna kaitsel on päästevõrgustiku tõhustamise vajadus, milles peaksid seljad kokku panema nii Päästeamet, kohalik omavalitsus kui ka vabatahtlikud päästjad. Ka kogukond ise saab palju ära teha, sest igapäevane turvalisus algabki mõttemallide muutmisest ja teadmisest, kuidas aidata nõrgemaid kogukonnaliikmeid. „Sotsiaalne võrgustik algab naabritest ning paljud probleemid on võimalik ise ära lahendada."
Kriiside ennetamisel on väga palju erinevaid aspekte ja siin püüabki amet Tammearu sõnul kohalikke omavalitsusi võimalikult palju toetada ja võimestada. „Omavalitsused teavad ja tunnevad kohalikke olusid ning saavad kõige tõhusamalt aidata, meie püüame kriiside juhtimise ja elanikkonna kaitse alal igati nõustada. Sest kui nn baas on kindel, peab vähem sekkuma – reageeriv meede on igal juhul ebaefektiivsem võrreldes ennetavaga".
Vallavanem Monika Rogenbaum tõdes pikaajalise koroonakriisi näitel, et igasugune kriis on kurnav: iga päev saabuva uue info valguses peab omavalitsus oma samme seadma ning paratamatult kannatavad selle all mitmed sisutegevused vallajuhtimises. „Kuid teeme omalt poolt kõik, et võimalikes kriisiolukordades paremini hakkama saada ja elanikele vajalikku tuge või lahendusi pakkuda. Oleme Päästeametiga regulaarselt kohtunud ja koostööd teinud. Soov on kohtuda ka kohaliku päästeüksusega, et arutada, kuidas saaks veelgi paremini". Vallavanem märkis ka, et vald toetab nii kohalikku vabatahtlike komandot - Valga vallas tegutsevaid Karula vabatahtlikke päästjaid - kui ka abipolitseinikke.
Vabatahtlike võrgustik on nii riigi kui elanikkonna jaoks palju suurema tähendusega, kui esmapilgul paistab. Vabatahtlikud saavad abiks olla ka muudes sisulistes tegevustes - näiteks ennetus- ja teavitustöö, sotsiaalvaldkonna tegevused –, ja seal on koostöö kohaliku omavalitsusega ülioluline. Monika Rogenbaumi kinnitusel on Karula komando vabatahtlikud läbi aja olnud tegusad just kogukondliku koostöö mõttes: on oldud oma piirkonnas projektide eestvedajad, ennetus- ja teavitustöö tegijad ning ürituste korraldajad.
Tammearu märkis, et kuigi ka riigi poolt toetatakse vabatahtlike komandosid - lisaks rahalisele toetusele antakse priitahtlike võrgustikule üle varustust, mis kutselises teenistuses enam ei tööta -, sellest ei piisa. Päästejuht tõdes, et vajadus toetuse järele on palju suurem, kuid paraku on käesoleva koroonakriisi tõttu oodata riigipoolseid kärpeid, mis mõjutavad kogu võrgustikku. Just seetõttu on eriti oluline, et kõik osapooled pingutaksid parema koostöö nimel veelgi enam.
Valga valla puhul jõuti ühisele veendumusele, et senisest rohkem tuleb fookusesse võtta kriisidele reageerimise võimekus ning teavitus- ja ennetustöö, jätkates kriisikoolituste ja -õppustega.