« Back

Vallavolikogu ootab kandidaate linna aukodaniku tiitlile

Valga vallavolikogu ootab 1. maini  ettepanekuid Valga linna aukodaniku valimiseks. Aukodaniku tiitel antakse isikule, kelle saavutused ja teened Valga linna jaoks on olnud silmapaistvad.

„Hea meel on selle üle, et volikogu liikmed  otsustasid seda kaunist ja auväärset traditsiooni jätkata ning Valga linna väärikaid kodanikke tunnustada. Tean, et tublisid ja aukodaniku tiitlit väärivaid inimesi on hulgaliselt. Usun, et jagub ka aktiivseid inimesi ja organisatsiooone, kes tegusaid ning teenekaid inimesi kandidaatideks esitavad," sõnas Valga vallavolikogu esimees Külliki Siilak.

Ettepanekuid aukodaniku nimetuse andmise kohta on õigus teha vallavolikogu alalisel komisjonil, fraktsioonil, vallavalitsusel ning juriidilistel ja füüsilistel isikutel. Taotluses tuuakse ära aukodaniku tiitli kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht/kontaktandmed, elukutse või amet, töö või teenistuskoht ning põhjendus tiitli taotlemiseks.

Aukodaniku tiitli andmise otsustab Valga vallavolikogu. Tiitliga kaasneb linna raemedal, rahaline preemia ning aukodanik kantakse Valga linna auraamatusse. Auraamatut peetakse volikogu juures ning sinna kantakse järgmised andmed: aukodaniku eluloolised andmed ja värviline foto, volikogu otsuse kuupäev ja number, teenete lühikirjeldus ja raemedali number.

Aukodaniku tiitli omamist tõendab tunnistus, mis väljastatakse volikogu poolt ning antakse kätte koos raemedaliga. Aukodaniku tiitel antakse üle Valga linna 434. sünnipäeva kontserdil 10. juunil kell 16 Valga Jaani kirikus. Tiitli ja sellega kaasneva raemedali annavad kätte vallavolikogu esimees ja vallavanem.

Aukodaniku tiitlit saab isikule anda ainult üks kord, üldjuhul ei anta seda  postuumselt.

Taotlus esitada kirjalikult Valga vallavolikogu, Kesk tn 11, 68203 Valga või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil volikogu@valga.ee

Lisateave: vallavolikogu sekretär Ene Elango tel 766 1553; 529 0353

Valga linna aukodaniku tiitit antakse välja  2005. aastast ja siiani on tiitli pälvinud 13 inimest:

Aime Lõhmus

Peep Audova

Linda Markus

Vikki Pennonen

Juhan-Ivan Manninen

Laine-Helga Mänd

Uno Heinla

Ülo Mere

Meelis Kivi

Aasa Põder

Sirje Päss

Galina Babitš

Ragnar Kond