« Back

Vallavolikogu ootab kandidaate Valga linna aukodaniku tiitlile

Fotol aukodanik Aina Pääro

 

Aukodaniku tiitel antakse isikule, kelle saavutused ja teened Valga linna jaoks on olnud silmapaistvad. Ettepanekuid on õigus teha vallavolikogu alalisel komisjonil, fraktsioonil, vallavalitsusel ning juriidilistel ja füüsilistel isikutel. Taotluses tuuakse ära aukodaniku tiitli kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht/kontaktandmed, elukutse või amet, töö või teenistuskoht ning põhjendus tiitli taotlemiseks.

Aukodaniku tiitli andmise otsustab Valga Vallavolikogu. Tiitliga kaasneb linna raemedal, rahaline preemia ning aukodanik kantakse Valga linna auraamatusse. Aukodaniku tiitel on kavas üle anda Valga linna 439. sünnipäeva kontserdil 11. juunil Valga Jaani kirikus. Tiitli ja sellega kaasneva raemedali annavad kätte vallavolikogu esimees ja vallavanem.

Ettepanekuid aukodaniku nimetuse andmise kohta saab esitada 8. maini. Ettepanekud palume esitada kirjalikult Valga Vallavalitsuse aadressil Puiestee tn 8, 68203 Valga linn või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kantselei@volikogu.valga.ee.

 

Valga linna aukodaniku tiitlit antakse välja 2005. aastast ja praeguseni on tiitli pälvinud 17 Valgaga seotud tegusat inimest:

Aime Lõhmus

Peep Audova

Linda Markus

Vikki Pennonen

Juhan-Ivan Manninen

Laine-Helga Mänd

Uno Heinla

Ülo Mere

Meelis Kivi

Aasa Põder

Sirje Päss

Galina Babitš

Ragnar Kond

Erika Kaša

Lenel Rand

Raimond Luts

Aina Pääro