« Back

Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 7. mail

Valga Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Allain Karuse kutsub koosolekuks kokku vallavolikogu revisjonikomisjoni esmaspäeval, 7.mail algusega kl 8.00  Valga raekojas.

 

PÄEVAKORRAS:

 

PÄEVAKORRAPUNKT

1.

Vallavolikogu liikme Kaupo Kutsari küsimused revisjonikomisjonile. (dokumendiregister)

2.

Valga Vallavolikogu revisjonikomisjoni tööplaani koostamine.

3.

Vallavolikogu liikme Kaupo Kutsari teabenõue revisjonikomisjonile. (allasutusele kuuluva vara kasutamine)

4.

Revisjonikomisjoni liikme Monika Rogenbaumi ettepanek revisjoni algatamiseks. (vallavalitsuse tegevuse õiguspärasus seoses toimunud sise- ja avalike konkurssidega)

 

Kutsutud: vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavolikogu kantselei juhataja-referent Ene Elango