« Back

Valmimas on Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone detailplaneering

Valga Linnavalitsuse 06.09.2017. a korraldusega nr 168 algatati Valga linna Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone detailplaneeringu koostamine.

Sellest tulenevalt on hakatud koostama detailplaneeringut ja valminud on planeeringu eskiis.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,1 ha. Planeeringu koostamise eesmärk on ideekavandi „ÜKS JA ÜKS" elluviimiseks vajalike maakasutustingimuste ja ehitusõiguste määramine. Planeeringu koostamine on avalik ning võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestav protsess. Planeeringu koostamise ajal võib iga isik esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta kuni 06.04.2018.


Kodanike arvamuste ärakuulamisele järgneb detailplaneeringu vastuvõtmine.

Põhijoonis
Tehnovõrkude joonis
Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Funktsionaalne joonis
Olemasolev olukord

Võistlustöö fotod: https://www.facebook.com/valgavallavalitsus/photos/pcb.1052090221598191/1052089061598307/?type=3&theater