EELINFO

« Back

Valga Vallavalitsuse 48. nädala (29.11. - 05.12.2021) eelinfo

Esmaspäev, 29. november

- kell 09.00 infotund MS Teamsi keskkonnas, osalevad vallavalitsuse liikmed ja teenistuste juhid;

- kell 11.00-13.00 URBACTi veebiseminar "Mobility and public space practices towards sustainability and livability ", osaleb välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt;

- kell 15.00 Valga-Valka fotoraamatu koostamise koosolek Zoom keskkonnas, osalevad välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt, keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann ja kommunikatsioonijuht Kuido Merits;

- kell 15.30-16.45 Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni koosolek Skype´i vahendusel, osaleb vallavanem Monika Rogenbaum.

Teisipäev, 30. november

Puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid Püvi ja puuetega inimeste spetsialist Kristi Tsarjov osalevad Dementsuse Kompetentsikeskuse koolitusel.

Juhtumikorraldajad Ülla Tamm ja Udo Reinsalu osalevad Johannes Mihkelsoni Keskuse poolt korraldataval CARe metoodika koolitusel Zoom keskkonnas.

- kell 08.30 URBACT projekti koosolek MS Teamsi keskkonnas;

- kell kl 12 projekti „GoSmart & Excel BSR" kõigi partnerite online kohtumine, osaleb projektijuht Laura Gredžens;

- kell 13.00-16.30 Keskkonnaameti maapõue teemaline infopäev kohalikele omavalitsustele MS Teams keskkonnas, osaleb keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann;

- kell 13-17 veebiseminar „Innovatsiooni hankimine avalikus sektoris. Kas on ikka vaeva väärt?", osaleb ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid;

- kell 15.00 vallavalitsuse ametnikud kohtuvad perearstide ja töötukassa esindajatega.

Kolmapäev, 01. detsember

Puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid Püvi ja puuetega inimeste spetsialist Kristi Tsarjov osalevad Dementsuse Kompetentsikeskuse koolitusel.

Juhtumikorraldajad Ülla Tamm ja Udo Reinsalu osalevad Johannes Mihkelsoni Keskuse poolt korraldataval CARe metoodika koolitusel Zoom keskkonnas.

- kell 09.50-12.00 veebiseminar "Uuenduste käivitamine koosloomes - põhimõtted, praktilised võimalused ja kaasaegsed lähenemised", osaleb kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru;

- kell 10.00 Targa linna tippkeskuse webinar „Future traffic in rural areas", osaleb välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt;

- kell 11.00 saates „Valgalase pooltund" osaleb kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru, kes räägib Valga valla 2022. aasta kaasavast eelarvest;

- 13.00-16.30 Keskkonnaameti jäätmete-teemaline infopäev kohalikele omavalitsustele MS Teams keskkonnas, osaleb keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann;

- kell 16.00 Valga vallavolikogu II koosseisu 2. istung Valga Kultuuri ja Huvialakeskuse ovaalsaalis. Istungi päevakord.

Neljapäev, 02. detsember

- kell 10.00-12.00 veebiseminar „Kagu-Eestisse investeeringute toomiseks turunduskanalite loomine ja turundus" MS Teams keskkonnas, osalevad ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid ja projektijuht Laura Gredžens.

Puhkused/personaliinfo:

29.11. - 03.12.2021 kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam puhkusel, asendab asevallavanem Meeli Tuubel;

22.11. - 03.12.2021 sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp puhkusel, asendab sotsiaaltööspetsialist Riina Vares;

08.11. - 07.12.2021 arvutispetsialist Mikk Gaškov puhkusel;

26.11 - 12.12.2021 spordi- ja noorsootööspetsialist Tõnu Vahtra puhkusel, asendab haridusspetsialist Tiina Lall.

Sündmused:

29. novembril kell 19 Tsirguliinas jõulukuuse tulede süütamine. Esinevad kohalikud taidlejad. Tuleshow.

29. novembril kell 10 Valga Muuseumis pärimuskoolitus "JÕULUKS VALMIS ehk lustakad jõukatsumised jõuluaja kombestikus, laulumängudes, regilauludes, kombestikumängudes". Osalemistasu 5 eurot. Registreerimine: margit@valgamuuseum.ee.

JÄÄB ÄRA! 29. novembril kell 19 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses  Komöödiateatri etendus "Nuta või Naera".

01. detsembril kell 16 Valga Muuseumis näituse "Talvised tööd talus" avamine. Näitus jääb avatuks 29. jaanuarini. Näitus on koostatud Valga Muuseumi kogudest pärit ja Läti käsitööringi „Saulīte" materjalide põhjal, autorid Natalia Karu, Marju Rebane, Margit Behrsin, Priit Riemann ja Neeme Punder, kujundas Tõnu Kukk. Trükk: PixelPrint.

04. detsembril kell 13 Valga Keskraamatukogu seminariruumis esitleb Siim Kallas raamatut "Eduard Alver, tema aeg ja inimesed".

05. detsembril kell 12 Valga rahvamatka 2. etapp stardib Valga spordihalli eest.

05. detsembril kell 12 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses Stuudio JOY 2. advendi kontsert "Joy jõulude ootel".

05. detsembril kell 13 Karula Maarja kirikus sopran Maria Listra kontsert, klaveril saadab Piia Paemurru.

Näitused:

1. 12.2022 – 29.01.2021 Valga Muuseumis näitus "Talvised tööd talus".

Kuni 31.11.2021 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses Valgamaa loomeinimeste ühisnäitus.

Kuni 31.12.2021 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses näitus Made Balbat Art. Vaata lisa: https://madebalbat.com/

Kuni 31.05.2022 Valga Keskraamatukogus, Kaagjärve, Tsirguliina, Õru ja  Lüllemäe raamatukogudes lugemisprogramm „Lugemisisu". Rohkem infot:  https://elk.ee/opetajale/lugemisisu/ ja programmis osalevatest raamatukogudest.