EELINFO

« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 14. nädala ( 01.-07.04.2019) eelinfo

05.03-04.05 näitus "Hälli kiigutajad" Valga muuseumis. Näitus vaatleb sünnikombestiku ja väikelapsega seonduvate tavade muutust läbi aja
06.03-26.04 Johannes Uiga 100. sünniaastapäevale pühendatud näitus "Johannes Uiga radadel" Valga kultuuri- ja huvialakeskuses
02.03-02.04 rändnäitus "Et rada ei rohtuks" Lüllemäe raamatukogus
20.03-10.05 Ave Kruusmaa maalide näitus Lüllemäe Kultuurimaja kaminasaalis 

Esmaspäev, 01.aprill
- kell 9
infotund Valga Gümnaasiumis. Osalevad  asevallavanemad, teenistuste juhid, piirkondlike teeninduskeskuste sekretärid ja allasutuste juhid. Koosolekut juhib vallavanem Margus Lepik
- kell 10.30 riigihangete komisjoni koosolek nõupidamisruumis. Osalevad komisjoni liikmed ja kutsutud spetsialistid
- kell 15 Asutava Kogu 5. aprilli ürituse arutelu nõupidamisruumis. Osalevad vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Kalmer Sarv, kultuurispetsialist Merce Mäe ja kommunikatsioonijuht Põim Kama
- kell 15.30 projekti GoSmart tegevuste arutelu. Osalevad asevallavanem Viktor Mägi, projektijuht Laura Gredzens, ettevõtluse spetsialist Triin Roo ja kommunikatsioonijuht Põim Kama
- kell  17.30 Europe Direct projekti raames Valgamaa Äriklubi liikmetele loeng  Euroopa Parlamendist. Ettekandega esineb Ivari Padari büroo juht Henri Kaselo. Osalevad vallavanem Margus Lepik ning  kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru

Teisipäev, 02. aprill
- kell 9
vallavanema haldusala juhtide nõupidamine nõupidamisruumis. Osalevad vallavanem Margus Lepik, kommunikatsiooijuht Põim Kama, jurist, vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas ja rahandusteenistuste juhataja Annely Adrat
- kell 10  riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste esindajate nõupidamine riigimajas. Osaleb vallavanem Margus Lepik

 

02.04 seminar "Eesti majanduse konkurentsivõime ja tuleviku investeeringud" Tallinnas. Osalevad asevallavanem Viktor Mägi ja projketijuht Laura Gredzens.

 
Kolmapäev, 03. aprill
- kell 9
vallavalitsuse istung nõupidamisruumis. Osalevad vallavalitsuse liikmed ja kutsutud spetsialistid
- kell 11 raadios RuutFM esineb  Naiskodukaitse Valga ringkonna Valga jaoskonna esinaine Tiina Lall, kes  räägib 7. aprillil toimuvast Lillejooksust ja Sinilille kampaania raames toimuvatest üritustest

03.04  kultuurispetsialist Merce Mäe ja meediaspetsialist Sirje Lemmik osalevad väärikate ülikooli õppuritega Pärnus toimuval Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 10. aastapäevale pühendatud konverentsil „Aktiivsena eluteel"  
03.04 Suure-Jaani  tervisekoja külastus. Osalevad ehitus- ja planeerimisteenistuse spetsialistid
03.04 elukoha registreerimise koolitus Tartus. Osalevad perekonnaseisutoimingute spetsialist Anne Puller, Õru piirkonna sekretär Maarika Kets ja Tõlliste piirkonna sekretär Eve Eisen

Neljapäev, 04. aprill
- kell 10
üldplaneeringute uuringute koostöövõimaluste alane nõupidamine Tõrva vallavalitsuses. Osalevad asevallavanem Viktor Mägi ja planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla
- kell 12 kohtumine romade lõimumise teemal Valga vallavalitsuse nõupidamisruumis. Osalevad Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Mall Saul, kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Viivian Jõemets, vallavanem Margus Lepik, sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp, asevallavanem Kalmer Sarv ja sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha
- kell 17 rahvaarutelu Õru Kultuurikeskuses projekti „Avatud valitsemise tegevuskava koostamine Valga vallas" raames. Osalevad kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru, kommunikatsioonijuht Põim Kama ning asevallavanemad Viktor Mägi ja Kalmer Sarv

04.04 elukoha registreerimise koolitus Tartus. Osalevad kantselei spetsialist Piret Villemson, Karula piirkonna sekretär Terje Puudersell, Taheva piirkonna sekretär Ülle Karvak ja juhtivsekretär Liina Pettai

Reede, 05. aprill
-  kell 13.30
klassikatähtede ansambel Trio Trifecta Lüllemäe Kultuurimajas   
-  kell 14 Valga Keskraamatukogu lasteosakonnas meisterdamisring algklasside õpilastele
-  kell 16 Tagula raamatukogus meisterdamistund lastele
-  kell 19 Hargla Maakultuurimajas Tsooru külateatri etendus „Poolikud patud"
-  kell 19 Valga kultuuri- ja huvialakeskuses „Naiste öö"

05.04 100 aastat ASUTAVA KOGU moodustamisest

- kell 10 Lüllemäe raamatukogus teemahommik: Ajalooline ülevaade Asutava Kogu tegevusest - Valga Muuseumi teadur Priit Riemann; Asutavasse Kogusse valitud Valga valla piirkonnast sündinud saadikute tutvustused: Jaan Lattik (Karula vald) – EELK Karula koguduse õpetaja Enno Tanilas; Karl August Baars (Iigaste mõis) ja Artur Uibopuu (Sooru vald) – Lüllemäe raamatukogu juhataja Triinu Rätsepp
- kell 11.30 mälestustseremoonia Jaan Lattiku sünnikodu juures Mäkiste.
- kell 12.30 Iigaste muuseumis mälestusplaadi avamine Karl August Baars`ile
- kell 13  mälestustseremoonia Soorus Artur Uibopuu sünnikodu lähistel

Osalevad vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Kalmer Sarv, kultuurispetsialist Merce Mäe, kommunikatsioonijuht Põim Kama ja meediaspetsialist Sirje Lemmik


Laupäev, 06. aprill
- kell 11
Valga keskraamatukogus laste tund „Tahan teada ja osata". Oodatud on lapsed vanuses 5-7 aastat
- kell 12 Tõlliste laululaps 2019 Tsirguliina Rahvamajas

Pühapäev, 07. aprill
- kell 11
rahvaarutelu Sooru Rahvamajas projekti „Avatud valitsemise tegevuskava koostamine Valga vallas" raames. Osalevad kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru ja asevallavanem Viktor Mägi
- kell 11 Pedeli virgestusalal rannamaja juures "Lillejooks" 3-5liikmelistele võistkondadele. Jooks toimub üle-eestilise kampaania" Anname Au" raames
- kell 12 Valga rahvamatka 18. hooaja viimane etapp. Algus Valga spordihalli eest

 Puhkused:
25.03-05.04 raamatupidaja Kaja Tättar viibib puhkusel, asendab raamatupidaja Tiina Tättar
25.03-05.04 vallahoolduse teenistuse juhataja Arno Uprus viibib puhkusel, asendab liiklus- ja teedespetsialist Urmas Kuldmaa
28.03-03.04 Valga Kaugõppegümnaasiumi direktor Airi Mägi viibib puhkusel, asendab sekretär-õppekoordinaator Riina Luik
25.03-03.04 lasteaed Buratino juhataja Merle Kaar viibib puhkusel, asendab õppealajuhataja Maike Allik
27.03-03.04 Valga kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht viibib puhkusel, asendab kultuuri- ja haridustööjuht Kaja Sisask
23.03-14.04 haridusspetsialist Ivi Tigane  viibib õppereisil Ameerika Ühendriikides
04.-06.04 IT-juhtivspetsialist Teemar Hiir õppepuhkusel
01.-05.04 maakorralduse spetsialist Mario Pinka viibib puhkusel, asendab planeeringute spetsialist Lenna Hingla
01.-11.04 vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos viibib puhkusel, asendab majandushalduse spetsialist Janek Rennu
04.-10.04 Tsirguliina Kooli direktor Heikki Järlik viibib puhkusel, asendab õppejuht Rudo Lilleleht
01.-30.04 Karula Hooldekodu juhataja Sirje Tann viibib puhkusel