EELINFO

« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 19. nädala eelinfo (06.05.-12.05.2019)

20.03-10.05 Ave Kruusmaa maalide näitus Lüllemäe Kultuurimaja kaminasaalis. 

05.04-15.05 Siiri Kängsepa aktijoonistuste näitus Lüllemäe raamatukogus.

02.-31.05 näitus "Lapivaip 100 Minu Eesti täna" Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse teatrisaali fuajees.

8.-9. mail viibib planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla Tallinnas ERSI päevadel, kus koos AS Valga vesi esindaja Külli Radsiniga tutvustatakse GIS-i võimalusi omavalitsuse ja vee-ettevõtte ülesannete täitmisel ning koostöö edendamisel.

8.-9. mail viibib Tõlliste piirkonna sotsiaaltööspetsialist Anu Tamm  "Vaimse tervise esmaabi" koolitusel Tartus.

Esmaspäev, 6.mai

-kell 9.00 Allaasutuste infotund Taheva Sanatooriumis. Osalevad vallavanem Margus Lepik, asevallavanemad, allaasutuste juhid, teenistuste juhid, piirkondlike teeninduskeskuste sekretärid. Koosolekut juhib vallavanem Margus Lepik.

-kell 11.00 toimub Valgamaa täiskasvanud õppija nädala teemaline arutelu Valgamaa Kutseõppekeskuses. Osaleb haridusspetsialist Ivi Tigane.

- kell 14.00 Kriisikomisjoni koosolek. Osaleb vallavanem Margus Lepik.

Teisipäev, 7. Mai

Toimub projekti „Avatud valitsemise tegevuskava koostamine Valga vallas" õppereis Elva Vallavalitsusse ja Tartu Linnavalitsusse kogemuste vahetamiseks. Osalevad Valga Vallavolikogu liikmed, vallavalitsuse ametnikud ja asumi- ja külaliikumise komisjoni liikmed.

Asevallavanem Viktor Mägi osaleb maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) teabepäeval.

-kell 10.00 Vallavalitsuse esinduse ja Valgamaa Arenguagentuuri kohtumine Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTRIGA. Osaleb projektijuht Laura Gredzens.

-kell 10.00 Perelepituse teemaline koolitus Tiina Loomemajas. Osaleb perekonnaseisutoimingute spetsialist Anne Puller.

Kolmapäev, 8. Mai

Välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt viibib lähetuses Helsingis seoses 2019. aasta Mardilaada korraldamisega.

-kell 9.00 Vallavalitsuse nõupidamisruumis laste- ja perede heaolukomisjoni koosolek. Osalevad vallavanem Margus Lepik, haridusspetsialist Ivi Tigane ja sotsiaaltööteenistuse juhataja Jüri Kõre.

-kell 11.00 Valga külastab TÜ geograafide tudengiorganisatsioon EGEA-Tartu, et tutvuda piirilinna eripäradega. Osaleb arhitekt Jiri Tintera.

-kell 13.00 toimub Europe Direct projekti raames Väärikate Ülikooli loeng „Milleks meile Euroopa Liit? Millega tegeleb Euroopa Parlament?" Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Toimub ka lõpuaktus, kus koolitusprogrammi läbinud Väärikate Ülikooli õppuritele antakse kätte tunnistused. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv, kommunikatsioonijuht Põim Kama ja kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru.

-kell 14.00 Küberhügieeni koolitus vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajatele Valga põhikooli aulas. Korraldab Riigi Infosüsteemide Amet.

Neljapäev, 9. mai

Toimub Tallinnas Euroopa päeva tähistamine. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse kutsel osalevad üritusel kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru, kommunikatsioonijuht Põim Kama ja välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt.

Sotsiaaltööteenistuse juhataja Jüri Kõre viibib lähetuses Pärnus, kus tutvub turvakodu teenust pakkuva MTÜ Horisont tegevusega.

-kell 08.30 Vallavalitsuse istung nõupidamisruumis. Osalevad vallavanem Margus Lepik, asevallavanemad ning kaasatud spetsialistid.

-kell 10.00 toimub Valga/Valka omavalitsuste ühiskoosolek Valka kihelkonnaduumas. Osalevad vallavanem Margus Lepik ja kaasatud spetsialistid.

-kell 13.00 Koolijuhtide kohtumine nõupidamisruumis. Osalevad Valga valla koolide juhid, asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane.

Reede, 10. mai

-kell 16.30 Emadepäevale pühendatud koguperepidu "Hunt ja vasikas" Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.

-kell 17.30 toimub Hargla Maakultuurimajas emadepäeva kontsert "Kaunis meeleolu kallile emale".

-kell 18.00 toimub Lüllemäe kultuurimajas kontsert "Valgrega". Raimond Valgre laule esitab Kärt Tomingase kvartett, sisse juhatavad Lüllemäe Lüürikud.

Laupäev, 11. mai

Toimub Valga kesklinnas traditsiooniline piirilaat, BBQ võistlus ning Euroopa päev.

-kell 11.00-13.00 tähistatakse Valga keskväljakul Euroopa päeva. Osalevad kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru, kommunikatsioonijuht Põim Kama, välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt.

-kell 12.30 Lüllemäe Põhikooli 55. aastapäeva tähistamine. Osaleb asevallavanem Kalmer Sarv.

Pühapäev, 12. mai

-kell 11.00 Valga keskväljakul kontsert „Rõõmuks emale" ja Valga valla Aasta ema tiitli pidulik kätteandmine.

Puhkused:

22.04.- 10.05. sotsiaaltöö spetsialist Reet Mõts viibib puhkusel, asendab sotsiaaltöö spetsialist Riina Vares.

29.04.-08.05. sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha viibib puhkusel, asendab sotsiaalpedagoog Ere Arbeiter.

02.05.-12.05. ehitusjärelvalve spetsialist Maarika Keskoja viibib puhkusel. Asendab ehitusspetsialist Kairid Leks. 

02.05.-12.05. spordi- ja noorsootööspetsialist Mati Kikkas osaleb kaitseväe kordusõppusel.

03.05.-12.05. Karula teeninduskeskuse sekretär Terje Puudersell viibib puhkusel. Asendab Hargla teeninduskeskuse sekretär Ülle Karvak.