EELINFO

« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 38. nädala eelinfo (16.09.-22.09.2019)

Valga Vallavalitsuse 38. nädala eelinfo (16.09.-22.09.2019)

Euroopa Liikuvusnädal (European Mobility Week) toimub tänavu 16.–22. septembril. Algatuse eesmärk on parandada inimeste tervist ja elukvaliteeti puhta liikuvuse ja säästva linnatranspordi edendamise kaudu. Valga Vallavalitsus kutsub üles inimesi käima tööl ja koolis jalgrattaga või jala!

Asevallavanemad Enno Kase ja Viktor Mägi viibivad koos SA Valgamaa Arenguagentuuri esindajatega Nisporenis seoses ühisprojekti „Nisporeni rajooni maamajanduse mitmekesistamine ja naiste osatähtsuse suurendamine ettevõtluses" lõppemisega.

19.-20. september toimub IV Eesti Omavalitsuspäev Pärnus. Osalevad vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Viktor Mägi ja kommunikatsioonijuht Põim Kama.

Esmaspäev, 16. september

-Kell 8.30 Valga valla õpetajate päeva arutelu. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv, haridusspetsialist Ivi Tigane, kommunikatsioonijuht Põim Kama.

-Kell 9 Vallavalitsuse infotund nõupidamisruumis. Osalevad valitsuse liikmed, teenistuste juhid ja sisekontrolör. Koosolekut juhib vallavanem Margus Lepik.

-Kell 10.30 Muuseumirott 2019 konverentsi ja auhinnagala korralduskoosolek vallavalitsuse nõupidamisruumis. Osalevad vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Kalmer Sarv, kommunikatsioonijuht Põim Kama, kultuurispetsialist Merce Mäe, Valga muuseumi direktor Neeme Punder ja arhivaar-juhiabi Marju Rebane.

-Kell 11 Õpilasstipendiumi komisjoni koosolek. Osaleb asevallavanem Kalmer Sarv.

-Kell 12 Liivimaa Mihklilaada korraldustoimkonna nõupidamine. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv, kultuurispetsialist Merce Mäe, vallahoolduse teenistuse juhataja Arno Uprus, välitööde juht Andres Radsin ja kultuurivaldkonna allasutuste juhid ja spetsialistid.

Teisipäev, 17. september

Tallinn Digital Summit 2019 konverents. Osaleb IT juhtivspetsialist Teemar Hiir.

-Kell 13 Maal elamise päeva korralduskoosolek. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv, kogukonna- ja koostööprojekitde spetsialist Marika Muru, kommunikatsioonijuht Põim Kama, meediaspetsialist Teve Rajamets, piirkondade sekretärid ja esindajad.        

Kolmapäev, 18. september

-Kell 9 Laste ja perede heaolu komisjoni töökoosolek nõupidamisruumis. Osaleb asevallavanem Kalmer Sarv.

-Kell 11.30 Kohtumine Valga Põhikooli juhtkonnaga. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane.

-Kell 17 Seiklusraja avamine Õrus. Osaleb asevallavanem Kalmer Sarv ja meediaspetsialist Teve Rajamets.

Neljapäev, 19. september

-Kell 18 Valga Gümnaasiumi hoolekogu koosolek. Osaleb asevallavanem Kalmer Sarv.

Reede, 20. september

-Kell 10.30 Arutelupäev Kagu-Eesti haridusest ning hariduslike erivajadustega laste toetamise vajadusest ja võimalustest Urvaste Koolis. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane.

Puhkused

16.09.-27.09.2019. Keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann viibib puhkusel. Asendab maakorralduse spetsialist Mario Pinka.

09.09.-27.09.2019. Raamatupidaja Maire Tiivel viibib puhkusel. Asendab raamatupidaja Tiina Tättar.

10.09.-20.09.2019. Majandushalduse spetsialist Janek Rennu viibib puhkusel. Asendab vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos.

09.09.-22.09.2019. Haljastusspetsialist Anne Vaigre viibib puhkusel. Asendab vallahooldus teenistuse juhataja Arno Uprus.

02.09.-06.10.2019. Jurist-sisekontrolör Urmas Tross viibib puhkusel. Aesendab jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas.

Sündmused

18.09. kell 11-19 Tõlliste piirkonna lahtised orienteerumisvõistlused Vilaskis (info: A. Nõmmik, tel 529 7963).

19.09. kell 9.45 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses doonoripärv. Doonoriverd vajatakse iga päev ja iga annetatud veredoos päästab kellegi elu. 

19.09. kell 16 Kohvikus Carl Ene Arikaineni raamatu „Kõik müügiks" esitlus.

20.09. kell 15-19 Tsirguliina Kooli siseõuel Tsirguturg.