Euroopa Parlamendi valimised 2019

Euroopa Parlamendi valimistel on kogu Eesti üks valimisringkond!

Valga vallas on moodustatud kuus valimisjaoskonda.

 Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 − Kesk tn 1, Valga linn, Valga vald, Valga maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 − Jaama pst 12, Valga linn, Valga vald, Valga maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 − Hargla küla, Valga vald, Valga maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 − Tehase tn 2, Tsirguliina alevik, Valga vald, Valga maakond;
 5) valimisjaoskond nr 5 − Õru alevik, Valga vald, Valga maakond;
 6) valimisjaoskond nr 6 − Lüllemäe küla, Valga vald, Valga maakond.

 

Perioodil 16.05.2019-19.05.2019 toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud valimisjaoskonnas. Valga vallas on selleks määratud valimisjaoskond nr 1.

Kõikides Valga valla valimisjaoskondades toimub eelhääletamine perioodil 20.05.2019-22.05.2019.

Valimispäeval 26. mail 2019 saab iga hääleõiguslik isik hääletada vaid oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Valimispäeval on valijal, kes oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, õigus taotleda kodus hääletamist. Kodus hääletamiseks esitab valija vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse. Taotlust saab teha ka telefoni teel, helistades valimispäeval 9.00st kella 14.00-ni elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile.

Igal ajal kuni valimispäevani on võimalik ka riigiportaalis Eesti.ee vaadata enda personaalseid valijakaardi andmeid (vajalik portaali sisselogimine): https://www.eesti.ee/portaal/valimised.kodanik.

Kõikide valimisjaoskondade kohta üle Eesti– kuhu ja millal hääletama saab minna -  leiab samuti teavet aadressil valimised.rahvastikuregister.ee. Kaardirakenduse avalikus vaates on kirjas nii valimisjaoskonna hääletamisruumide aadressid, lahtiolekuajad, kontaktid kui ka see, kas jaoskonnas saab eelhääletada või on jaoskond lahti ainult valimispäeval. Seal on teave ka hääletamisruumi ligipääsetavuse kohta, mis on abiks liikumispuudega või lapsevankriga valijale. Samuti saab vaadata hääletamisruume kohalike omavalitsuste kaupa või kasutada erinevat liiki valimisjaoskondade leidmiseks erinevaid kaardikihte.

Valijakaart

Valijakaart on riigipoolne informatiivne teavitus valijale valimiste kohta.  Seal on teave, et  kus, millal ja kuidas saab hääletada. Seda ei pea võtma valimisjaoskonda kaasa. Valijakaartide saatmise korraldab Siseministeerium rahvastikuregistrisse kantud andmete alusel. Kaardile on kantud rahvastikuregistri andmetel sellele aadressile registreeritud isikud, kes saavad nendel valimistel hääletada.

Miks ma ei ole saanud valijakaarti?

Võimalikud põhjused:

  • Isik on suunanud riigiportaalis Eesti.ee oma ametliku @eesti.ee lõpuga meiliaadressi igapäevaselt kasutatavale meiliaadressile ja sellega nö tellinud elektroonilise valijakaardi. Need saadetakse  samaaegselt paberil valijakaartidega, kuid võib juhtuda, et paberil valijakaart jõuab mõnele aadressile varem.
  • Isiku elukoha andmeteks rahvastikuregistris ei ole kantud aadressi, kui ta reaalselt elab või tema elukoha andmed üldse puuduvad rahvastikuregistrist. Oma rahvastikuregistrisse kantud andmeid saab vaadata kas Eesti.ee- s või saab minna ja tutvuda linna- või vallavalitsuses (Tallinnas linnaosavalitsuses). Samades kohtades saab ka esitada oma õiged elukoha andmed, et rahvastikuregistris muudatus teha.
  • Isiku elukoha andmeteks on rahvastikuregistris linna (Tallinnas linnaosa) või valla täpsusega aadress. Sellisel juhul paberil valijakaarti isikule ei saadeta.
  • Valijakaardid peaksid olema valijatele saadetud hiljemalt 11.mail. Need ei pruugi jõuda esimesetel päevadel kõigi valijateni.

Muu informatsioon:

Kuidas valimised toimuvad? https://www.euroopa-valimised.eu/valimissusteem

https://www.valimised.ee/et

 

Valdkonna eest vastutav ametnik:

Anastasija Kikkas

Valga valla valimisjuht

766 9901

anastasya.kikkas@valga.ee