15. oktoobril 2017 toimusid Eestis kohaliku omavalitsuse volikogude valimised, kus Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade elanikud valisid ühinenud Valga vallavolikogu liikmed. 21. oktoobril kinnitati 27-liikmeline Valga vallavolikogu koosseis ja asendusliikmete järjekord ning uus volikogu kinnitas esimehe ja aseesimehed.

 

KOALITSIOONILEPING

 

Valdkonnaga tegelev ametnik

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Juhataja-referent

Ene Elango

766 1553

529 0353

kantselei@volikogu.valga.ee

Valga Vallavolikogu kantselei,
Kesk tn 11
Valga 68203 

 

Volikogu kantselei põhimäärushttps://www.riigiteataja.ee/akt/413122017006

 

Valga Vallavolikogu kontaktid

Ametniku nimi Valimisnimekiri E-post Telefon  
Külliki Siilak Eesti Keskerakond kylliki.siilak@volikogu.valga.ee 521 0752 esimees
Allain Karuse Eesti Keskerakond allain.karuse@volikogu.valga.ee 507 3000 aseesimees
Andres Illak Eesti Reformierakond andres.illak@volikogu.valga.ee 5343 2422 aseesimees
Vilju Arna Eesti Keskerakond vilju.arna@volikogu.valga.ee 557 8952  
Julia Belova Eesti Keskerakond julia.belova@volikogu.valga.ee 553 9417  
Igor Jallai Eesti Keskerakond igor.jallai@volikogu.valga.ee 5663 4269  
Ester Karuse Eesti Keskerakond ester.karuse@volikogu.valga.ee 514 2000  
Külli Laugesaar Eesti Keskerakond kylli.laugesaar@volikogu.valga.ee 520 7334  
Alar Nääme Eesti Keskerakond alar.naame@volikogu.valga.ee 558 3735  
Siiri Reiljan Eesti Keskerakond siiri.reiljan@volikogu.valga.ee 510 5466  
Ants Tiisler Eesti Keskerakond ants.tiisler@volikogu.valga.ee 5834 5921  
Ilmar Tõlner Eesti Keskerakond ilmar.tolner@volikogu.valga.ee 5340 8348  
Oleg Vahrin Eesti Keskerakond oleg.vahrin@volikogu.valga.ee 5395 7111  
Lauri Drubinš Eesti Reformierakond lauri.drubinš@volikogu.valga.ee 512 4285  
Meelis Kivi Eesti Reformierakond meelis.kivi@volikogu.valga.ee 512 1044  
Marek Käis Eesti Reformierakond marek.kais@volikogu.valga.ee 5330 7155  
Feliks Rõivassepp Eesti Reformierakond feliks.roivassepp@volikogu.valga.ee 522 2963  
Ivar Unt Eesti Reformierakond ivar.unt@volikogu.valga.ee 528 4217  
Mart Vanags Eesti Reformierakond mart.vanags@volikogu.valga.ee 502 3853  
Vladimir Baranov Sotsiaaldemokraatlik Erakond vladimir.baranov@volikogu.valga.ee 506 3992  
Kalev Härk Sotsiaaldemokraatlik Erakond kalev.hark@volikogu.valga.ee 502 7768  
Jelena Jallai Sotsiaaldemokraatlik Erakond jelena.jallai@volikogu.valga.ee 5569 3883  
Kaupo Kutsar Sotsiaaldemokraatlik Erakond kaupo.kutsar@volikogu.valga.ee 522 5863  
Rein Randver Sotsiaaldemokraatlik Erakond rein.randver@volikogu.valga.ee 501 9926  
Teresa Sale Sotsiaaldemokraatlik Eerakond teresa.sale@volikogu.valga.ee 5386 6825  
Monika Rogenbaum Erakond Isamaa  monika.rogenbaum@volikogu.valga.ee 518 2380  
Tõnu Reinup Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
tonu.reinup@volikogu.valga.ee

505

2427

 

 

Volikogu töökord: https://www.riigiteataja.ee/akt/404012018005 ja

Volikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu maksmise kord:  https://www.riigiteataja.ee/akt/412042018052