UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Eterniidijäätmete kogumisest Valga vallas

Kuna vallavalitsusele laekus juulis rekordarv soove eterniidijäätmete äraandmiseks alustatakse koostöös Valgamaa Omavalitsuste Liiduga uue eterniidijäätmete kogumise projekti ettevalmistamist.

Valga Vallavalitsus viib 2018. aastal läbi kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmete kogumise vooru valla elanikele. Selleks korraldati esmalt registreerimisvoor, et saada teada, kui suur on huvi eterniidijäätmete loovutamise vastu.

Taotluste vastuvõtt lõppes 20. juulil 2018. Registreerimisperioodi jooksul vallavalitsusele 57 avaldust ning kokku soovisid eraisikud kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmeid ära anda hinnanguliselt 105 tonni. Valga elanikud soovivad sellest ära anda 45% (47 tonni) ning maapiirkondade elanikud 55% (ligikaudu 58 tonni).

Etteregistreeritud isikud saavad määratud tähtajaks vallavalitsusele teatatud koguse eterniiti üle anda tasuta. Inimesed, kes edastasid avalduse hiljem kui 20. juuli 2018 ei saa käesoleva vooru käigus eterniidijäätmeid tasuta üle anda. Eterniiti saab tasu eest üle anda Valga linnas asuvas jäätmejaamas (Võru tn 109c Valga). Valga linna jäätmejaam on avatud T-R 10.00-18.00 ja L  10.00-15.00.

Kuna huvi eterniidi äraandmise oli oodatust suurem käivad hetkel läbirääkimised, et leida eterniidijäätmete käitlemiseks parim pakkuja. Kõikide sooviavaldajatega võetakse lähinädalate jooksul ühendust, et täpsustada eterniidijäätmete üleandmise aega, kohta ning tingimusi. Kõigi eelduste kohaselt toimub registreeritud eterniidijäätmete tasuta vastuvõtt augusti lõpus või septembri kuu jooksul.

Eterniidijäätmete kogumine 2019. aastal

Keskkonnainvesteeringute Keskus avab 6. augustil keskkonnaprogrammi, millest on võimalik taotleda toetust eterniidijäätmete kogumisringide korraldamiseks mittelinnalistes asulates. Valga linna elanikud ei saa antud projekti käigus eterniidijäätmeid üle anda tasuta. Sellega seoses alustame koostöös Valgamaa Omavalitsuste Liiduga eterniidijäätmete kogumise projekti ettevalmistamist.

Projekti raames saavad etteregistreeritud isikud Valga valla mittelinnalistest asulatest kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmeid tasuta üle anda. Kogumispunktides võetakse eterniidijäätmeid tasuta vastu vaid etteregistreeritud koguses. Juhime tähelepanu sellele, et projekti koostamine ja hindamine võtab aega ning positiivse rahastusotsuse korral toimub eterniidijäätmete kogumine hinnanguliselt perioodil kevad/suvi 2019. Registreerimisvoor  eterniidijäätmete üle andmiseks 2019. aastal on avatud kuni 3. september 2018.

Registreerimiseks palume saata täidetud registreerimisleht hiljemalt 3. septembril 2018 Valgamaa Omavalitsuste liidu programmide koordinaatori Monika Rogenbaumi e-posti aadressile: monika.rogenbaum@valgamaa.ee või tuua Valga Vallavalitsuse kantseleisse (Puiestee tn 8, Valga) või Valga valla piirkondlikesse teeninduskeskustesse. Registreerimisleht on paberkandjal olemas ka Valga Vallavalitsuse kantseleis ning Valga valla teeninduskeskustes.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Valgamaa Omavalitsuste Liidu programmide koordinaatori Monika Rogenbaumi (tel. 518 2380,  e-post: monika.rogenbaum@valgamaa.ee) või Valga Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Anni Teetsmanni (tel 5860 1328 e-post: anni.teetsmann@valga.ee) poole.