UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavalitsus pakub tööd meediaspetsialistile

Valga vallavalitsus kuulutab välja konkursi meediaspetsialisti ametikohale. Meediaspetsialisti põhiülesanneteks on Valga valla sündmuste ja vallavalitsuse tegemiste kajastamine valla kodulehel, sotsiaalmeedias ja teistes teabekanalites nii kirjas kui pildis. Lisaks osaleb meediaspetsialist asutuse kommunikatsiooni korraldamisel ning edastab ja koostab avalikkusele suunatud infot.

Tööülesanneteks on: 

 • avalikkusele ja sihtrühmadele suunatud info (sh pressiteated) koostamine ja levitamine; 
 • vallavalitsuse nädala eelinfo koostamine ja avalikustamine;
 • vallavalitsuse hallatavate asutuste teavitustöö korraldamine; 
 • vallavolikogu ja -valitsuse istungite ning teenistuste töö kokkuvõtete koostamine;
 • valla infokanalites ilmuva uudisvoo (sh sotsiaalmeedia) haldamine;
 • osalemine vallalehe koostamises;

Nõuded kandidaadile

 • kõrgharidus (soovitavalt ajakirjanduse, kommunikatsiooni või avalike suhete alal);
 • edukas töökogemus meedia või avalike suhete valdkonnas;
 • oskus kirjutada pressiteadet, uudist, persoonilugu, reportaaži ja intervjueerida;
 • teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • tehniline oskus sotsiaalmeedia kasutamiseks;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vene keele ning inglise keele oskus suhtlustasemel; 
 • ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide (MS Word, Excel, PowerPoint) ning teiste arvutiprogrammide (Outlook, Internet Explorer, Windows) ja andmekogude kasutamise oskus;
 • hea suhtlemisoskus, õppimis- ja analüüsivõime, kohusetunne ning otsustus- ja vastutusvõime;
 • suutlikkust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas ning hea ajaplaneerimise oskus;
 • fotografeerimise oskus

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas asutuses;
 • Meeldivat töökeskkonda sõbralikus kollektiivis;
 • Eneseteostus- ja erialase arengu võimalusi;
 • Töötasu alates 1100 eurot

Lisainfo: Töö asukohaks on Valga vald. Tööaeg ja tööliik: täistööaeg. Tööle asumise aeg: aprilli lõpp 2019.

Sooviavaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 15.04. 2019 e-postile: Heldi.Kaares@valga.ee

Küsimuste korral pöörduda Valga Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Põim Kama poole: e-post: Poim.Kama@valga.ee, telefon: 5871 7624.