UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vallavalitsus võtab tööle lastekaitsespetsialisti

Tööülesanded

 • laste õiguste ja huvide kaitsmine;
 • abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest;
 • juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, pere võrgustikku kuuluvate  isikute kaasamine;
 • vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;
 • lastele ja peredele toimetulekuks vajalike sotsiaalteenuste korraldamine;
 • koostöö tervishoiu-, haridus- ja hoolekandeasutustega,  omavalitsustega ja era- ning  ühiskondlike organisatsioonidega.

Nõudmised kandidaadile

 • sotsiaaltöö- või sellele lähedase eriala (sotsiaalpedagoogika, pedagoogika, vms.) alane kõrgharidus või selle omandamine;
 • valmisolek kahe aasta jooksul peale tööle asumist omandada sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
 • sotsiaal- ja lastekaitse valdkonna  õigusaktide tundmine;
 • hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas; vene keele oskus suhtlustasandil;
 • hea pingetaluvus, ärakuulamis-  suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
 • empaatilisus, kohusetunne ja korrektsus;
 • kandidaadile annab eelise kogemus lastega töötamise alal

Tööleasumise aeg:

 • juuni 2019

Omalt poolt pakume

 • valdkonna keskmist palka
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • head töökeskkonda valmivas avahooldusteenuste keskuse hoones
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust.

Lisainformatsioon

 • CV, haridust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri saata 1. maiks 2019 e.postile heldi.kaares@valga
 • Lisainformatsioon lastekaitse juhtivspetsialist Anabell Tamm telefonil 5304 0072 või anabell.tamm@valga.ee