UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Liikluslinnakupäeval osales üle kahesaja lapse

Valga noorsoopolitseinike eestvõttel viidi täna Valgas läbi liikluslinnakupäev, mis oli eelkõige suunatud 1. klassi lastele. „Oleme juba üle kümne aasta, iga uue kooliaasta alguses, koos lastega tuletanud meelde liikluseeskirju ja käitumisreegleid liikluses ning üheskoos läbi teinud ja analüüsinud erinevaid olukordi, millega lapsed kooliteel kokku puutuvad. Nii ka seekord," selgitas noorsoopolitseinik Linda Oks toimunut.

Liikluslinnakupäeva tegevustega alustati Valga keskväljakult, kus lastele anti ülevaade politseitööst, liiklusvahenditest ja liikluseeskirjadest. Edasi liiguti Valga Avatud Noortekeskuse suunas. Teel peatuti jutukohtades , kus lastele tuletati meelde sõidutee ületamise reeglid ülekäiguradadel, räägiti käitumisest ja turvanõuetest bussipeatustes ja bussisõidul, korrati üle liiklusmärgid ja fooritulede tähendused. Noortekeskuses tegid lapsed läbi praktilise katse helkuritega, selgitamaks selle kandmise vajalikkust. Liikluslinnakupäev lõpetati kokkuvõtliku meeldetuletusega toimunust. Lapsed vastasid noorsoopolitseinik Linda Oksa küsimustele teekonnal käsitletud teemade kohta. Lapsi saatnud õpetajale anti üle lastele jagamiseks liiklusaabitsad.

Liikluslinnakupäeval said lapsed politseinikelt ja vabatahtlikelt hulk näpunäiteid ja nõuandeid turvaliseks liiklemiseks kooliteel.

Päeval osalesid Valga põhikooli, Lüllemäe, Priimetsa, Hargla, Tsirguliina ja Jaanikese kooli ning Õru lasteaed-algkooli õpilased, kokku üle kahesaja lapse.

Turvalist õppeaastat!