UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Peretoetusi ja toitjakaotuspensioni makstakse septembris mitmes osas

Sotsiaalkindlustusamet maksab septembris üle 16-aastastele koolis käivatele lastele peretoetusi ja üle 18-aastastele õppijatele toitjakaotuspensioni mitmes osas.

Amet tugineb peretoetuste ja toitjakaotuspensionide väljamaksmisel Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) andmetele. Koolidel on aega informatsiooni edastamiseks infosüsteemi kuni 15. septembrini. Seetõttu maksab sotsiaalkindlustusamet septembris peretoetusi ja toitjakaotuspensioni osadele lastele kuu teises pooles.

Enamik peretoetuseid ja toitjakaotuspensione jõuab septembriski saajateni harjumuspäraselt kuu alguses. Toitjakaotuspensionid makstakse välja neljandal kuupäeval ja peretoetused kaheksandal kuupäeval. Neile, kelle edasiõppimise kohta andmeid amet septembri alguses infosüsteemis ei näe, makstakse toetus välja esimesel võimalusel pärast andmete laekumist – hiljemalt 18. septembriks.

Kui laps õpib välisriigis, siis selle kohta puuduvad andmed EHIS-es. Seetõttu tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada igal aastal välismaal õppiva lapse õppimise kohta koolitõend.

Lapsetoetust makstakse kuni lapse 16-aastaseks saamiseni ja lapse õppimise korral kuni tema 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab 19-aastaseks jooksval õppeaastal, makstakse lapsetoetust õppeaasta lõpuni. Õppeaasta alguseks loetakse 1. septembrit ja lõpuks 31. augustit, gümnaasiumi lõpuklassil 30. juunit.