UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Sorteeritud pakendijäätmete ära andmise võimalused Valga Vallas

Väidetavalt tekib aastas ühe inimese kohta keskmiselt üle 400 kg olmejäätmeid, millest pea 60% moodustavad pakendijäätmed. Sorteerimine ei ole midagi keerulist ega kellelegi üle jõu käivat ning lisaks puhtale südametunnistusele ja säästetud loodusele võimaldab sorteerimine hoida kokku ka oma raha olmejäätmete veolt.

Inimeste teadlikkus jäätmete sorteerimisest on järjest rohkem levinud ning hea meel on näha, et inimesed sorteerivad oma jäätmeid aina enam. Sellega seoses on kasvanud ka surve avalikele pakendikonteineritele ning Valga valla pakendikonteinerid täituvad väga kiiresti.

Üldjuhul ei ole võimalik pakendikonteinerite tühjendusgraafikuid muuta sagedasemaks, seega jääb variant kas tuua pakendikonteinereid juurde või pakkuda ka alternatiivseid lahendusi, kus võimalik. Kuna kahjuks jätkuvalt kasutatakse pakendikonteinereid ka mittesihtotstarbeliselt, siis pigem suhtutakse pakendikonteinerite juurde toomisesse konservatiivsemalt ning eelistatakse muude alternatiivide kasutamist.

Selleks, et vähendada survet avalikele kogumismahutitele on Valga vallas võimalik ära anda eelnevalt sorteeritud pakendeid ka muul viisil, kui viia avalikku kogumispunkti. Erinevad võimalused sorteeritud pakendijäätmete ära andmiseks Valga vallas on järgmised:

  • Viies sorteeritud pakendid avalikesse kogumispunktidesse Valga valla territooriumil. Kogumispunktid on hõlpsasti leitavad kaardirakenduses https://bit.ly/2Xsen2J Sisestage oma asukoht ja näete, kus asub Teile lähim pakendikonteiner.
  • Lisaks on võimalik kasutada pakendikoti teenust Valga linnas, Tsirguliina alevikus, Laatre alevikus ja Õru alevikus. Teenusega liitunud saavad tasuta üle anda oma eelnevalt sorteeritud pakendid kollase pakendikotiga. Pakendid võetakse juurde maja eest ning ei ole vaja enam sõita oma pakenditega mööda valda ringi. Pakendikoti teenuse kohta saab rohkem infot siit: http://www.tvo.ee/elanikele/teenuste-tellimine/pakendikott
  • Kasutada kortermaja teenust mis on saadaval Valga linnas, Laatre alevikus, Laanemetsa külas, Koikkülas, Hargla külas ning Lüllemäe külas.  Kortermajade juurde on võimalik tellida Tootjavastutusorganisatsioon OÜ kaudu segapakendi konteiner, mille rent ning tühjendamine on tasuta. Konteiner paigaldatakse kortermaja juurde ning puudub vajadus otsida avalikku pakendikonteinerit, kuhu pakendeid panna. Konteiner on võimalik tellida siit: http://tvo.ee/elanikele/teenuste-tellimine/pakendikonteiner