UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Täna algas riigieksamite periood

Foto: Valga Gümnaasium

Riigieksamite periood, mille avab eesti keele eksam, on korralduslikult veidi erinev eelnevatest: nõuded tervisekaitsele seavad omad piirangud.

Olulise päeva puhul andis asevallavanem Karl Kirt Valga gümnaasiumi direktor Andrus Murumaale üle Valga valla lipu, mis enne eksami algust ühiselt masti tõmmati. Kirt soovis kõigile abiturientidele raudset närvi ja head mõttelendu eesti keele eksami sooritamisel. „Kinkisime täna gümnaasiumile Valga valla lipu, et näidata jätkuvalt head koostööd riigigümnaasiumiga. Täname kooliperet, et suudeti kriisiolukorras kiiresti reageerida ja kontaktõppelt distantsõppele üleminek kulges tõrgeteta. See ei ole olnud kerge, kuid vaatamata sellele on kõik meie koolid olnud väga tublid," sõnab Kirt.

Riigieksameid teeb tänavu kokku 9861 õpilast, neist 8352 on gümnaasiumiõpilased, 544 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 965 kutseõppeasutuste õpilased.

Valga maakonnas on ennast riigieksami nimekirja pannud 133, Valga linna koolides 67 õpilast. Eesti keele eksamit sooritatakse täna Valga Gümnaasiumis, Valga Kaugõppegümnaasiumis ja Valgamaa Kutseõppekeskuses.

„Tänavu oli abiturentidel teatavasti eksamite sooritamistest võimalik ka loobuda, seda võimalust maakonnas ka kümmekond õpilast kasutas," andis teada Valga valla haridusspetsialist Ivi Tigane ja märkis veel, et eksameid sooritavad ka mitmed varasemalt lõpetanud.

Korralduslikult näeb eksam tänavu välja veidi teistsugune. Järgitakse riiklike tervisekaitse juhiseid ja hoitakse distantsi. Tigase sõnul on eksamitel on maskikandmine soovituslik ning maskid on koolides olemas. Kohustuslik on nõue eksamimaterjalide käsitsemisel kasuta nii kindaid kui maske.

Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse lugemis- ja kirjutamisoskust. Eksamitöös on neli varianti, millest õpilane valib ühe. Lugemisosa ülesanded tuginevad tekstidele, mis esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjutamisosas tuleb eksaminandil luua 400-sõnaline arutlev kirjand ning see pealkirjastada.

Esmaspäeval, 1. juunil toimub eesti keele teise keelena riigieksami kirjalik osa, eksami suuline osa viiakse läbi 1.-3. juunini. Eksamiperiood jätkub 5. juunil toimuva matemaatika eksamiga. Inglise keele riigieksamit sel kevadel ei korraldata. Eksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil.

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik ning riigieksamid korraldatakse kehtivaid tervisekaitsenõudeid ja piiranguid silmas pidades.

Lisainfo riigieksamite kohta on leitav Innove kodulehelt.