UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Täna on esimene tööpäev spordi ja noorsootöö spetsialist Tõnu Vahtral

Alates 1. juunist töötab vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistuse spordi ja noorsootöö spetsialisti ametikohal Tõnu Vahtra, kelle tööülesannete hulka kuulub peamiselt valla spordielu ja noorsootöö koordineerimine ja arendamine, samuti vallas tegutsevate spordiklubide ja noorteühingute nõustamine.

Tõnu Vahtra on lõpetanud bakalaureuseõppe Eesti Maaülikoolis loodusturismi erialal ning on hetkel omandamas magistrikraadi keskkonnakorralduse ja -poliitika erialal. Vahtra on Kaitseliidus Noorte Kotkaste vabatahtlik noortejuht, seega läbi nooretele suunatud tegevuste olnud tihedalt seotud ka noorsootööga Valga vallas, näiteks olnud Tankla õpilasmalevas rühmajuht.

„Antud töökoht võimaldab rakendada oma senist tööalast kogemust, pakkudes samas võimalusi enesetäienduseks, -teostuseks ja -arenguks," leiab spordi ja noorsootööspetsialist, et kogemused toetavad valitud teekonda. „Näiteks Kodutütarde Valgamaa ringkonna noorteinstruktorina oli minu ülesandeks noortele suunatud sündmuste juhtimine ja korraldamine, samuti vajalike dokumentide koostamine."

Tõnu Vahtra leiab, et noorsootöö poolelt tuleks kindlasti jätkata koostööd Valga maakonnas tegutseva, noori ja noorsootööga tegelevaid inimesi ühendava MTÜga Tankla. Positiivne on Vahtra hinnangul ka see, et Valga vallas on olemas väga hästi töötav noortekeskuste võrgustik aktiivsete noortega. Ühe olulise eesmärgina näeb spordi ja noorsootöö spetsialist kohaliku noortevolikogu loomist eesmärgiga anda noortele võimalus kaasa rääkida valla arengus, väljendada oma soove ja eesmärke.

Spordielu osas on Vahtra hinnangul oluline jätkata noortega tegelevate spordiklubide ja huviringide toetamist, et aidata kaasa sportlike eluviiside kujunemisele. Samuti tuleb toetada kohalikku algatust ja uute aktiivsete spordikollektiivide tekkimist ning ka juba väljakujunenud ning elanike seas oodatud traditsiooniliste spordisündmuste korraldamist.

Ametisse asuva spetsialisti hobideks on korvpall, orienteerumine ja fotograafia.