UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga väärikate ülikooli algus lükkub edasi

Tartu Ülikool on otsustanud koroonaviiruse juhtumite sagenemise tõttu väärikate ülikooli programmide alguse edasi lükata. Septembris loenguid ei toimu. Otsus on tehtud selleks, et viiruse levitamise riski võimalikult vältida ja osalejate tervist hoida. Septembri lõpus hinnatakse olukorda uuesti ning hiljemalt 1. oktoobriks antakse Tartu Ülikooli ja Valga valla kodulehel teada, kuidas edasi.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Tänaseks on väärikate ülikooli programmid toimunud juba üle Eesti: Tartus, Tallinnas (eesti ja vene keeles), Pärnus, Viljandis, Narvas (vene keeles), Valgas, Kuressaares, Türil, Keilas.  Käesoleval õppeaastal on Tartu Ülikooli väärikate ülikooliga ühinenud ka Viimsi, Põlva ja Elva.

Väärikate ülikooli loengutel ja seminaridel käsitletakse silmaringi laiendavaid ja aktuaalseid teemasid. Osalema on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga huvilised vanuses 50+. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutel, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi.

Valga väärikate ülikooli palun huvilistel registreeruda telefonil 5304 9805 või e-posti aadressil marika.muru@valga.ee. Registreerumiseks vajalik info: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontakttelefon ja/või e-posti aadress.