UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga valla pakendikonteinerite kasutamisest

Anni Teetsmann, Valga valla keskkonnaspetsialist

Valga linna erinevates osades asub kokku 16 ETO segapakendi kollast konteinerit, lisaks 2 TVO ning 3 Eesti Pakendiringluse konteinerit. Jätkuvalt kasutatakse neid konteinereid mittesihtotstarbeliselt (mõnda rohkem, mõnda vähem). See nädal jäi ETO-l tühjendamata Pagari tn alguses ning Lille ja Hiie tn ristmikul asuvad segapakendi konteinerid, põhjusel et mahutites on lubamatud jäätmed.

Kogumismahutite tühjendamisel selgus, et Rimi taga olevasse kollasesse segapakendi konteinerisse oli toodud aia- ja haljastusjäätmeid (kokku riisutud muru, muld, tuhk) ning ehitus- ja lammutusjäätmeid (telliskive).  Lembitu tn 2 konteinerisse kaltse, aia- ja haljastusjäätmeid (sammal) ning segaolmejäätmeid. Tuubi tn konteinerisse suurel hulgal kaltse ja segaolmejäätmeid.

Siinkohal soovime üle korrata, et avalikesse pakendikonteineritesse on lubatud tuua vaid puhtaid pakendeid. Tegemist ei ole segaolmejäätmete prügikastidega. Samuti ei ole lubatud antud konteineritesse viia aia- ja haljastusjäätmeid, ega ehitus- ja lammutusjäätmeid.  Valga jäätmejaam on avatud kuuel päeval nädalas: E-T  09:00-18:00; K-R 09:00-17:00; L 09:00-15:00.

Segaolmejäätmete vedu kuni 140 l konteineri tühjendamine 2,20 eurot, 190 l konteineri tühjendamine 2,99 eurot, 240 l konteineri tühjendamine 3,77 eurot.  

Valga valla avalike pakendipunktide sihtotstarbeline kasutamine peab kasvama. Selleks oleme alustamas ka pakendipunktide korrastamisega ning loodetavasti, koos korrastamisega saab lähiajal sisse seatud ka alaline videovalve, probleemseimatesse kohtadesse, mis aitaks prügistajaid tuvastada ning vastutusele võtta.