UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vallavalitsus kuulutab välja kaks hanget

Valga vallavalitsus kuulutab välja hanked Valga valla miljööväärtuslike alade kindlaks tegemiseks ja nende kasutustingimuste väljatöötamiseks ning teise hankena soovitakse leida tegija Valga valla korterelamute uuringule.

Miljööväärtuslike alade uuringu eesmärgiks on arvele võtta varasemate uuringute, inventariseerimiste ja planeeringutega väärtustatud ehitus- ja kultuuripärand, mis on vajalik Valga valla üldplaneeringu koostamiseks.

Korterelamute uuringu ja selle põhjal koostatava analüüsi eesmärk on saada sisend Valga valla kortermajanduse planeerimiseks, elamufondi korrastamiseks ja selle kaudu kahaneva rahvastiku tingimustes asustuse suunamiseks.

Mõlema hanke tähtaeg on 5. juuli kell 10.

Hangete tingimused ning lähteülesanded leiad allolevatelt linkidelt.

Valga valla miljööväärtuslike alade määratlemine ning alade väärtustamiseks kaitse- ja kasutustingimuste väljatöötamine Lähteülesanne

Valga valla korterelamute uuring ja nende jätkusuutlikuse analüüs Valga valla üldplaneeringu koostamiseks Lähteülesanne