UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavalitsuse erakorraline istung 24. 10. 2018

Valga Vallavalitsuse erakorralisel istungil 24. oktoobril otsustati

omandada
vallale kinnistu asukohaga Kungla tn 22, Valga linn hinnaga 18 900 eurot.

eraldada
reservfondist munitsipaalvara teenistusele kinnistu asukohaga Kungla tn 22, Valga linn omandamiseks 18 900 eurot;

noorte omaalgatuslikele projektidele toetust alljärgnevalt: „Taheva ANK 15"  läbiviimiseks 133 eurot.; „Paintball 2018" läbiviimiseks 480 euro;

raha projektide omaosaluse realt Valga Säde pargi dendroloogia kava uuendamiseks 900.- eurot;

investeeringuteks  projekti Green Railway kulude katteks 50 286 eurot

mitte eraldada
toetust noorte omaalgatuslikele projektidele: „Kultuurilis-sportlik päev Läti Vabariigis" ja  „Euroopa õigusaktide alused ja riigi ehitus: teooria ja praktika".

vabastada
Valgamaa Spordiliit spordihalli üüri eest makstavast summast 50% ulatuses seoses 10. novembril XIX Alfred Neulandi mälestusvõistluse korraldamisega.

väljastada
kasutusluba endise Priimetsa asfaltbetoonitehase ehitusloa alusel teostatud jääkreostuse likvideerimistööde  kohta;

kasutusluba Valga linna Riia tn 14 kinnistule rajatud kaugküttetorustikule..

võtta vastu
Valga linna Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone detailplaneering. Ehitus- ja planeerimisteenistusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek. Määrata avaliku väljapaneku ajaks 12. – 25. november 2018.

kinnitada
                    Valga Põhikooli hoolekogu koosseis järgnevalt:

Lapsevanemate esindajad: Maike Allik, Monika Kaur ,Kaidi Kuus,Raivo Laine, Krister Laas, Liisi Võsu
Kooli toetava organisatsiooni esindaja: Albert Rüütel
Vilistlaste esindaja: Annemarie Gerassimov
Õppenõukogu esindajad: Tiina Fedotova, Eve-Mall Kirt
Õpilasesinduse esindaja: Hanna-Liisa Nõgel
Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja: Siiri Reiljan


Valga Lasteaed Buratino hoolekogu 2018/2019. õppeaasta kooseis järgnevalt:
Triini Surri – Krõlli rühma esindaja

        Kairid Leks – Sipsiku rühma esindaja

        Anni Parek – Sajajalgse rühma esindaja

Timo Laks – Pöial-Liisi rühma esindaja

        Mirjam Eller-Kurvits – Pöialpoisi rühma esindaja

        Eili Järve – Pipi  rühma esindaja

        Merle Liba – Lepatriinu rühma esindaja/hoolekogu aseesimees

        Helen Liba – Karu-Pätu rühma esindaja

        Annemarie Gerassimov – Aabitsa-Mõmmi rühma esindaja/hoolekogu esimees

        Valga lasteaed Buratino pedagoogide esindaja – Tiiu Hain

        Valga Vallavalitsuse esindaja – Kalmer Sarv

           Valga Priimetsa Kooli hoolekogu koosseis järgnevalt:

                  Hoolekogu esimees Vitali Mašnitš
                  Kooli toetava organisatsiooni esindaja Oksana Dobrovolskaja
       Lapsevanemate esindajad Inna Stepanova, Valentina Jerjomina ja Anžela  Sigursk                          
                 Õppenõukogu esindajad Oksana Avramenko ja Reet Karbik
                 Õpilaste esindaja Daniils Petrovs
                 Vallavolikogu esindaja Oleg Vahrin

                 Valga Lasteaed Pääsuke hoolekogu koosseis järgnevalt:

                  Rühma Sipelgad esindaja Natalja Libina
                  Rühma Piilud esindaja Jana Tensberg
                  Rühma Tähekesed esindaja Jelena Melnikova - aseesimees
                  Rühma Liblikad esindaja Svetlana Sopi - esimees
                  Rühma Lepatriinu esindaja Julia Bojaritseva
                  Rühma Jänkud esindaja Oksana Demidenko
                  Rühma Mesimumm esindaja Natalja Mihhalkevits
                  Õpetajate esindaja Alisa Maltseva
                  Vallavalitsuse esindaja Ivi Tigane

lubada
avada Valga Põhikoolil  2018/2019. õppeaastal pikapäevarühmi, arvestades kooli vajadust ning koolile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

suurendada Valga Põhikoolis 2018/2019. õppeaastal õpilaste piirnormi järgmiselt:

  1. 4. a klassis ühe õpilase võrra;
  2. 4. b klassis ühe õpilase võrra;
  3. 4. c klassis ühe õpilase võrra.