UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vallavalitsuse maikuu teenistuste töö kokkuvõte

Kokkuvõte Valga Vallavalitsuse olulisematest tulemustest ja tegevustest mais 2019

Kommunikatsiooniteenistus

 1. Tegeletakse valla kodulehe arendamisega. Maikuus alustati elektrooniliste taotluste vastuvõtmist iseteeninduskeskkonnas, mis on laienenud 19 eri toimingule. Huvi uue võimaluse vastu on suur, juba esimestel nädalatel logis süsteemi sisse ligi 70 kasutajat ning esitati 15 taotlust.
 2. Ilmus maikuu Valga Teataja, milles avaldame austust kaheksa last üles kasvatanud ja Valga valla aasta ema tiitli pälvinud Sirje Sinisalule, anname ülevaate lähiaja suurematest investeeringutest, piilume eesootava kaksiklinna festivali programmi ning palju muud. Lehe digiversioonid salvestatakse Rahvusraamatukogu andmebaasi.
 3. Koostöös kultuuri- ja haridusteenistusega ning välisprojektide ja arenguteenistusega valmistutakse kaksiklinna 435. sünnipäeva tähistamiseks ning väliskülaliste võõrustamiseks.
 4. Koostöös ehituse, arengu ja planeerimisvaldkonnaga valmistatakse ette teemapäeva  „Kelle asi on kolemaja?" toimumist 6. juunil Valga raudteejaamas.
 5. Viidi lõpule meediaspetsialisti konkurss ning alates 15. maist asus tööle Teve Rajamets.
 6. Viidi läbi erinevad IT-valdkonna koolitused, nagu 8. mail toimunud küberhügieeni koolitus vallavalitsuse töötajatele ja allasutustele ning 21. mail toimunud e-arvekeskus Omniva kasutamise koolis raamatupidajatele.
 7. Pakuti IT-tuge Euroopa Parlamendi valimiste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
 8. Loodi tehniline lahendus Jaanikese Motokompleksi ideekorje läbiviimiseks ning alustati arvamuste kogumisega. Võeti üle vallavalitsuse omandisse tulnud Jaanikese kodulehekülg ning Facebooki konto.
 9. Toimuvad läbirääkimised Piksel OÜ-ga ARNO platvormi edasiarenduseks, et lisaks lasteaiakohtade taotlustele viia süsteemi ka söögirahade tasumine ning huvihariduse valdkond.
 10. Valga liitus rahvusvahelise tarkade linnade võrgustikuga SmartEnCity ja Eesti Tarkade Linnade Klubiga, mis keskenduvad jätkusuutlikkule linnamajandamisele ja planeerimisele läbi säästlike ning nutikate tehnoloogiliste lahenduste kasutusele võtmise.
 11. Alustatud on ettevalmistusi ruumilisi ja planeeringute andmeid puudutavate andmekogude kolimiseks ArcGis süsteemi, et loobuda üleliigsetest infosüsteemidest ning vähendada halduskulusid.
 12. Osaleti Valga/Valka regiooni turismiveebi töögrupis. Uus kogu regiooni turismiinfot koondav portaal peaks valmima juuni keskpaigaks.
 13. Kogutakse ja korrastatakse fotosid valla ja erinevate projektide turundustegevuste läbiviimiseks.
 14. Ajakirjandus on huvi tundnud endiste vallamajade, Valga/Valka korvpallimeeskonna toetamise, Tsirguliina kooli tugiteenuste, Valga keskväljakut ümbritsevate hoonete käekäigu, Puiestee 8 maja remondi ja Valga valla aasta ema tiitli väljaandmise vastu.
 15. Raadios RUUT FM Valgalase pooltunnis kõneles Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse direktor Ülle Juht Piirilaadast, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru Euroopa päevast, Lauri Drubinš spordiüritusest Laatre mäkketõus, ettevõtlusspetsialist Triin Roo ettevõtjatele suunatud infopäevast, Valga muuseumi juhiabi Marju Rebane 18. mail toimunud muuseumiööst, Valga vallavanem Margus Lepik vallas lähiajal plaanis olevatest investeeringutest ning arhitekt Jiri Tintera kestlikust linnaruumi planeerimisest ning kolemajade lammutamisest.
 16. Osaleti erinevatel valla üritustel, võistlustel  ja näituste avamistel, mis leidsid  kajastamist valla kodulehel ning Facebookis. Kirjutasime pressiteateid ja uudiseid valla tegemisest ning olulisematest kohtumistest.
 17. Kommunikatsioonijuht Põim Kama osales Eesti Tarkade Linnade klubi kohtumisel ning konverentsil „Smart City for the Citizens" 22.-23.mail Tartus, KOV juhtide meistriklassis 16. mail Tallinnas ning 9.-11.mail toimunud Euroopa päeva tähistamises Europe Direct Valgamaa Teabekeskuse koosseisus, samuti Valga valla aasta ema komisjoni töös, maal elamise päeva arutelul Harglas ning avatud valitsemise rahvaarutelul Valgas, õppereisil Elva vallavalitsusse ja Tartu Linnavalitsusse ning Kagu-Eesti omavalitsusjuhtide nõupäeval Käärikul.
 18. IT juhtivspetsialist Teemar Hiir osales IT-juhtide aastakonverentsil Tallinnas.

Munitsipaalvara ja vallahoolduse teenistus

Valla heakorra valdkonnas (heakorraspetsialistide ja valla hooldusspetsialistide haldusalas):

Valga linnas

 1. Olmejäätmeid kogutud ja transporditud Jäätmejaama käsiprügikastidest ca 12,2 tonni, biolagunevaid jäätmeid (lehe ja oksarisu) ca 240 tonni.
 2. 2)  Teostatud linna haljasaladel ja parkides ning rohumaadel 1. niide.
 3. 3) Osaleti 25. mail toimunud Teeme Ära talgupäeval.  Heakorrastati Priimetsa.

Tõlliste piirkonnas

Tööd maikuus vallahoolduse ja vallavara teenistuses:

 1. Valmistutakse heakorra talgupäevaks Laatres juunikuus mille käigus remonditakse riietuskabiinid, paigaldatakse uus pontoonsild paisjärvele ja heakorrastatakse suplusala.
 2. Valla kruusateedele veeti Tõlliste piirkonnas maikuus ca 550 tonni kruusa (maksumus ca 5500 eurot), juunikuus vedu jätkub.

Õru piirkonnas

 1. Maikuus teostati vallateedele kruusa vedu ca 380 tonni ca 3500 euro eest.

Taheva -Karula piirkonnas

 1. Osaleti 4. mail toimuval heakorra talgupäeval Lüllemäel. Korrastati Lüllemäe park ning Vabadussõja mälestusmärgi ümbrus.
 2. Veeti ca 2250 tonni kruusa Karula, Taheva piirkonna kruusateedele. Maksumus ca 30 000 eurot.
 3. Valla haljasalade hooldusniitmise hange:

Hanke (reg . nr. 208258), "Valga valla teeäärte ja rohumaade niitmine 2019" käigus teostati 1. niide ja alustati 2. niidet  Valga, Tõlliste ja Taheva ning Karula piirkonnas. Õru piirkonnas teostati omajõududega 2 niidet ja alustati kolmandaga.

 

Tegevused haljastuse valdkonnas, valla haljastuse vanemspetsialisti haldusalas Valga linnas:

 1. Kõrghaljastuse seire. Pidev, vastavalt vajadusele. Puuhooldustööde alased konsultatsioonid allasutustele ja vallakodanikele, vajadusel raielubade väljastamine.
 2.  Puuhooldustööd.

-Tsirguliinas teostati Kase tänava puude hoolduslõikus. Valga Keskväljakul vahtrapuude hoolduslõikus.

       3. Haljasalade hooldustööd

-Valga Keskväljaku puudulikust haljastusprojektist ning 2018. sügisel hilinenud objekti üleandmisest tingitud vaegtööde teostamine (istikute varjutamine, taimede tagasilõikus);

-Valgas, Raudteejaama istutusaladele kõrgema sillutuskividest äärise paigaldamine;

-Valgas, J.Kuperjanovi tänava linnapargis Vabadussõja mälestusmärgi jalamil äärekivi väljavahetamine ja tõstmine. Suure kalde tõttu on multš ja pinnas erodeerinud ning rajatud haljastus hukkumas. Praegu töös;

-Valga Keskväljaku haljastuse hooldamine, kastmine, multšimine, alalise varjutuse ehitamine elupuudele.

-Keskväljaku ja Tammepargi puude hooldamine: kastmine, multšimine, tugisidemete kontrollimine.  Navaoja OÜ on tellitud materjal, et vajaduse korral paigaldada uued sidemed.

- Pedeli puhkeala poolsaarel istutusala tammeokstest piirde rajamise ettevalmistustööd.

- Vabariikliku Kodukaunistamise konkursi „Eesti Kaunis Kodu 2019"ettevalmistamine.

Maakondlik nominentide külastamine planeeritud juuni alguses, 23. nädalal. Sel aastal korraldab transpordi ja tänuürituse Tõrva vald.

Tööd valla teedel

 1. Alustatud on ettevõtluspiirkondade ühendusteede ehitusega (Saviaugu, Petseri ja Männiku tänav).
 2. Töös on hange tolmuvabade katete ehituseks.
 3. Valga linnas on parandatud eelneva freesimisega 4200 m2 tänavate asfaltkatet.
 4. Suurema liikluskoormusega tänavatel on parandatud löökauke killu ja emulsiooniga. Töö jätkub kõrvaltänavatel ja alevikes.
 5. Värskendatud on ülekäiguradade ja ristmike markeeringuid. Töö jätkub.
 6. Kokkuvõte töödest vallavara kohta
 7. Talgu läbiviimine linnametsas.
 8. Puiestee 8 uute arhiiviriiulite paigaldamine ja arhiiviruumi korrastamine.
 9. Alustatud menetlust korteriomandite Õru alevik maja nr 48-13, Jakobi tn 7-20, Valga linn ja  korteriomandi Võru maakond, Rõuge vald, Säru küla eluruum 303 võõrandamist.
 10. Jaanikese kompleksi omandamine.
 11. Alustatud menetlust kinke korteriomandi Köie tn 3-3 vastuvõtmiseks.
 12. Omandatud pärimise teel 1/144 kaasomandist Viljandi maakond Mulgi vald Mõisaküla linn, Kase tn 11.
 13. Algatatud pärandvara pankrotimenetlus Rein Auspere pärimisasjas.

 

Kultuuri- ja Haridusteenistus

 1. 8. mail toimus väärikate ülikooli loeng „Milleks meile Euroopa Liit? Millega tegeleb Euroopa Parlament?". Lektoriks on Euroopa Parlamendi liikme Hannes Hanso büroo juht Henri Kaselo. Samas toimub ka lõpuaktus, kus koolitusprogrammi läbinud  õppuritele anti kätte tunnistused.
 2. 9.05 – Valga valla koolijuhtide ümarlaud
 3. 11.-12. mail toimunud 17. heategevusliku piirilaada korraldustoimkonnas osalemine.
 4. 12. mail toimunud Valga valla aasta ema väljakuulutamise ürituse korraldamine. Valga valla aasta emaks sai kaheksa lapse ema Sirje Sinisalu! Kokku oli 7 nominenti.
  1. – toimus kohtumine PPA esindajatega arutleti erinevate koostöövormide üle
 5. 6.-11. juunini toimuva kaksiklinna Valga-Valka festivali üldkoordineerimine ja töönõupidamiste läbiviimine.
 6. mail toimunud Valgamaa laulu- ja tantsupeo korraldustoimkonnas osalemine.
 7. 24. mail toimunud Kirikute Öö korraldustoimkonnas osalemine.
 8. 9.-28. juulini toimuva 7 kiriku suvemuusika festivali programmi läbirääkimised Pille Lille Muusikute Fondiga ja kava koostamine.
 9. 20.05 – toimus kasvatusteaduste konverents "Haridusinnovatsioon – tõenduspõhine praktika või kõhutunne?" Tallinna Ülikoolis, osales haridusspetsialist.
 10. 22. mail  toimus linnapea vastuvõtt Valga linna eakatele juubilaridele. Kutsutud oli 143 aprillis, mais, juunis sündinud eakat Valga linna juubilari.
 11. 22.05 – Hans Eineri eestikeelsele koolile pühendatud IV õpilaskonverents.
 12. 25.05 – Valga Muusikakooli lõpuaktus
 13. juunil toimuva vallavanema Margus Lepiku vastuvõtu ettevalmistamine. Vastuvõtule on kutsutud 01. oktoobrist – 31. detsembrini 2018 ja 01. jaanuarist – 31. märtsini 2019 sündinud Valga valla lapsed,  40 poissi ja 29 tüdrukut koos oma vanematega.
 14. Kultuurialaste mittetulundusühingute poolt teise jaotusse esitatud ühekordsete projektide läbivaatamine ja ettepanekute tegemine kultuurialaste mittetulundusühingutele toetuse andmise komisjonile. Laekus 16 projekti 12 kultuurialaselt mittetulundusühingult.
 15. Jooksvate toetustaotluste menetlemine (toetused sportlastele, spordiürituste korraldamiseks, reservist, huvitegevuse toetusfond, noorte omaalgatuslikud projektid jms).
 16. SPOKU keskkonna arendamine IT-ga.
 17. Eelnõude koostamine ja esitamine valitsuse istungitele.
 18. Eesti Kultuurkapitalile projektide „Klassikamuusika kontserdid Valgas" ja „7 kiriku suvemuusika festivali korraldamine" esitamine.
 19. Osaleti erinevatel valla üritustel ja näituste avamistel.
 20. Tsirguliina mänguväljaku vaegtööde kontroll ja vastuvõtmine.
 21. Regionaalsete tervisekeskuste projektis osalemisega seotud tegevused.
 22. Valga Avatud Noortekeskuse maja/ruumide edasiste plaanide koosolekud.
 23. Erasmus+ programmiga seotud tegevused ja külaliste vastuvõtu ettevalmistamine.
 24. Valmistati ette ja trükiti Valga valla 2019 aasta juuni, juuli ja august sündmuste infovoldik.
 25. Koostati  koostöös Valga linna allasutuste ja kodanike ühendustega 2019. aasta mai  kuu Valga valla sündmuste kalenderplaan, mida on kõigil võimalik vaadata Valga valla kodulehelt.
 26. Kuni 26. maini näidati  Valga kinos Säde 9 päeval 9 filmi, seansse toimus 25 korral, külastajaid oli 440.

 

 

Lisainformatsioon kultuurisündmuste kohta, mida korraldasid mittetulundusühingud:

04. mail MTÜ Kungla korraldusel Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses muusikali "Rockiajastu" etendus.

15.mail MTÜ Jazzclub Walk korraldusel hotellis Metsis Kadri Voorandi albumi „In Duo With Mihkel Mälgand" esitluskontsert

25. mail MTÜ Stuudio Joy korraldusel Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses kevadkontsert „Päike südames".

Täpsem sündmuste kava on leitav Valga valla kodulehelt.

 

Ehitus ja planeerimisteenistus

 1. Jätkub Valga linna ja valla üldplaneeringu koostamine.
 2. Kuperjanovi 12 elamu rekonstrueerimistöödega on alustatud. Läbi on viidud ehituse avakoosolek ehitaja ja omanikujärelevalve osavõtul ja kokku lepitud järgnevad sammud.
 3. Ehitustööd Kungla 16 koolihoones on lõppenud. Käib täitedokumentatsiooni kontroll ja väljastatakse kasutusluba hoone juurdeehituse kasutamiseks.
 4. On alustatud Priimetsa uue koolihoone ehitushanke ettevalmistamisega. Projekt ootab veel lõpliku Päästeameti ja Muinsuskaitseameti kooskõlastamist.
 5. Välja on kuulutatud Valga- Valka ühise linnaruumi ehitushange. Pakkumuse avamine on planeeritud 19.juuniks.
 6. Jätkuvad tööd Metsa tn 28 ning Taheva kuivatihoone lammutamiseks ja Vilaski raketišahtide täitmiseks.
 7. Saavutatud on kokkulepe ja esitatud ehitusprojekt uue kaugküttetrassi rajamiseks, mis hakkab soojaga varustama J. Kuperjanovi 12 ja E. Enno 28 korterelamuid ning E. Enno 15 staadionihoonet.
 8. Läbi on viidud hankemenetlus Kesk tn 22 asuva muusikakoolihoone rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Töövõtuleping on sõlmitud.
 9. Jätkuvad E. Enno 15 tuleva staadionihoone projekteerimistööd.
 10. Välja on kuulutatud E. Enno 28 ja Uus 14 korterelamute ehitusprojekteerimis hange. Hankega otsitakse põhiprojekti koostajat.
 11. Käimas on riigihange, võistleva dialoogi vormis, Valga Põhikooli ujula laienduse põhiprojekti koostaja leidmiseks. Läbi on viidud objektiga tutvumine ja läbirääkimiste esimene voor.
 12. Läbi on viidud hange Valga vallavalitsuse hoone Puiestee 8 rekonstrueerimise põhiprojekti koostaja leidmiseks. Leping on sõlmitud.
 13. Esitatud on taotlus sihtasutusele Kredex toetuse saamiseks hoone Aasa 1 lammutamiseks. Toetuse määr on kuni 70%. Toetus rahuldati. Valmistatakse ette hankemenetlust lammutustööde teostaja leidmiseks.
 14. Läbi on viidud ehitushange lasteaed „Walko" rekonstrueerimiseks. Ehituse töövõtuleping ja omanikujärelevalve käsundusleping on allkirjastatud ja tööd objektil käivad. Ehituskoosolekud toimuvad regulaarselt kord nädalas.
 15. Välja on kuulutatud riigihange Kungla 12 asuva hoone rekonstrueerimiseks. Hanke avamine toimub 12. juunil.
 16. Jätkatakse maareformi toimingutega ja aadressandmete korrastamisega.
 17. Tegeletakse juurdepääsu tagamisega kinnistutele, kuhu viivad ainult erateed.
 18. Tegeletakse igapäevase põhitööga. Väljastatakse ehitus- ja kasutuslubasid ning projekteerimistingimusi. Menetletakse ehitus- ja kasutusteatisi, väljastatakse kooskõlastusi, korraldatakse ehitusjärelevalvet, jne.

Rahandusteenistus

Rahandusteenistuse kogu tähelepanu oli koondatud majandusaastaaruande kokkupanemisele.

 

Sotsiaaltöö teenistus

 1. Veebruari lõpus käivitunud puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise programmi teise taotlusvooru raames  on Valga vallal võimalik kohandada 33 eluruumi (toetus 160 tuhat eurot) . Käesolevaks hetkeks on esitatud 35 taotlust. Taotlusvoor on avatud (s.t. avaldusi võtame vastu) augusti lõpuni, kuid juunis hakkame ette valmistama  materjale ehitushanke tegemiseks.
 2. Mais lõppes Tervise Arengu Instituudi ja lastekaitse ühisel korraldusel toimunud positiivset vanemlust edendanud projekt Imelised aastad vene kodukeelega perekondadele. II poolaastaks on esitatud TAI ´le taotlus uue grupi rahastamiseks.
 3. Osakond on vahendaja nn NEET noorte projektis (NEET-noor on 16-26 aastane,  ei tööta, ei õpi, ega osale muudes tööga võrdsustatud tegevustes). STAR infosüsteemi kaudu kuvati märtsi seire tulemusel  vallas 234 potentsiaalselt „tegevuseta" noort. Et astuda projekti edasiarendamisel järgmine samm, selleks sõlmis vald kavatsuste protokolli MTÜga  J. Mihkelsoni keskusega, et koostöös aasta teisest poolest osutada  noortele tööturule viimiseks vajalikke teenuseid.
 4. Töötukassa Valgamaa osakond tegi ettepaneku II poolaastal ühiselt läbi viia projekt Isetehtav tööharjutus. Selle  kavandamisega tegelevad teenistuse toetusi maksvad spetsialistid ja Valga Töötute Aktiviseerimiskeskus.
 5. 24. mail avati pidulikult SA Taheva Sanatoorium kaks uut peremaja (asenduskodu teenust osutatakse kahele perele (2019.a. on ühes peres 8 ja 2020 6 last-noort).
 6. Mais alustas uues kohas (Lai tn 5a) tegevust vallavalitsuse toetatud supiköök. Supikööki haldab ja kavatseb nimetatud aadressil välja kujundada päevakeskuse EELK Valga Peetri-Luke kogudus.
 7. Oleme juba varasemalt konstateerinud, et 2019.a. on toimetulekutoetuse saajate arv vähenenud. Seoses toetuse määra tõusuga ja kommunaalkulude kasvuga on aga väljamakstud toetuste maht suurenenud. Eluasemekulude kasv tingis vajaduse tõsta volikogu poolt mõnede kululiikide sotsiaalselt põhjendatud normatiivi. Aprillis maksti riiklikku toimetulekutoetust 253 perele summas 61 815 eurot.
 8. Hooldusvajadusega puuetega inimestele määrati aprillis hooldajatoetusi 232 juhul 6010 euro eest, millele lisandus sotsiaalmaks riigile 41 hooldaja eest 6765 eurot. Hoolduskulude toetust maksti 285 korral 4745 eurot.
 9. Sissetulekust mittesõltuvaid toetusi (sünni-, ranitsa-, kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus, matusetoetus) määrati 40 isikule 7610 euro eest; vähese sissetulekuga inimestele määrati vallaeelarvest täiendavaid sotsiaaltoetusi 74 juhul 2345 euro eest.
 10. Sotsiaalteenuste eest tasuti 113 korral teenuseosutajatele kokku 61 126 eurot. Nende hulgas oli ööpäevaringne üldhooldusteenus, sotsiaaltransporditeenus, igapäevaelu toetamise teenus, KOV poolt omasteta isikutele korraldatava matuse kulu, asenduskoduteenus ja isikliku abistaja teenus.
 11. 29. aprillil toimus vallavalitsuse sotsiaalkomisjon, kus oli arutlusel 4 taotlust – 1 taotlus elatisnõude täitemenetlusest loobumiseks ja 3 taotlust hooldekodu kohamaksu katteks toetuse saamiseks. Järgmine sotsiaalkomisjoni istung on 29. mail.
 12. Mais toimus selle aasta esimene Euroopa toiduabi jagamise voor. Toiduabi korraldab üle Eesti Toidupank, Valgas tegutsetakse  aadressil Lembitu 2 Valga linnas viiel tööpäeval – 30. aprillil ja 7., 14., 21. ning 28. mail.  Valga vallas oli õigustatud toiduabi saama 302 leibkonda, kus kokku 546 isikut. 1 inimesele oli ette nähtud toiduabi komplekt, mis kaalus 16 kg. Kokku jagati valdavalt vabatahtlike toel Euroopa Liidu toiduabi välja  8736 kg.

 

Välisprojektide- ja arenguteenistus

 1. Külastati erinevaid Valga ettevõtteid ja TSENTER kompetentsikeskust.
 2. Projekti „GoSmart" raames osaleti innovatsioonimaaklerite koolitusel.
 3. Projekti „GoSmart" rahvusvahelise konverentsi korraldamise planeerimisega seoses osaleti kohtumistel Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis.
 4. Koostöös Töötukassaga korraldati tööandjatele suunatud infopäev.
 5. Koostöö kohtumine Valmiera linnavalitsusega ühiste projektide läbiviimise eesmärgil.
 6. Korraldati vastuvõtt Euroopa tudengiorganisatsiooni EGEA üliõpilastele.
 7. Projekti „Valga-Valka Mobility" raames anti välja ajaleht nr 7.
 8. Alustati projekti Valga-Valka Mobility" lõpukonverentsi planeerimist.
 9. Valmistatakse ette projekti Valga-Valka Mobility" raames läbi viidud uuringu raportit.
 10. Osaleti Eesti-Soome sõpruslinnade kohtumisel.
 11. 3. mail toimunud Kohaliku omaalgatuse projektide hindamiskoosolekul osalemine Otepääl.
 12. 3. mail osalemine Harglas nõupidamisel seoses 28. septembril toimuva „Maal elamise päev" korraldamisega.
 13. 7. mail projekti „Avatud valitsemise tegevuskava koostamine Valga vallas" õppereisi korraldamine Elva Vallavalitsusse ja Tartu Linnavalitsusse.
 14. 8. mail Europe Direct projekti raames Valga Väärikate Ülikoolis loengu „Milleks meile Euroopa Liit? Millega tegeleb Euroopa Parlament?" korraldamine.
 15. 9. mail osaleti Euroopa Komisjoni eesti esinduse kutsel Tallinnas Euroopa päeva vastuvõtul.
 16. 11. mail Europe Directi projekti raames toimunud Euroopa päeva üritus korraldamine Valga keskväljakul.
 17. 14. mail toimunud projekti „Avatud valitsemise tegevuskava koostamine Valga vallas" rahvaarutelu läbiviimine Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.
 18. 19. mail osalemine Lüllemäel nõupidamisel seoses 28. septembril toimuva „Maal elamise päev" korraldamisega.
 19. 23. mail osalemine Valgamaa Partnerluskogu ning Otepää ja Valga Vallavalitsuse ühisprojekti „Kogukondade võrgustiku arendamine" raames Valga valla kogukonnaeestvedajate kohtumisel Õru Kultuurikeskuses.
 20. 30. mail Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolekul osalemine.
 21. Hajaasustuse programmi taotlejate nõustamine.
 22. Tähtajaga 13. mai laekunud 49 taotluse menetlemine.
 23. Tähtajaga 20. mai laekunud 12 kogukonna arendamise projekti menetlemine.
 24. Aprillikuuga lõppes projekti TENTacle tegevuste elluviimise periood. Esitati viimane partneri aruanne esmatasandi kontrollile. Projekti lõpptähtaeg on 31.07.2019.
 25. Projekti Erasmus+ raames viisin läbi küsitluse kohalike elanike erinevate vanusegruppide seas, et välja selgitada elanike rahulolu sportimisvõimaluste osas Valga vallas. Kokkuvõtted vastustest teeb Itaalia peapartner.
 26. Projekti Green Railways raames algas Valga-Kaagjärve-Lepa lõigu maaomanikega lepingute sõlmimine, et saaks alustada raja ehitustöödega. 29.-30. mai toimub Valgas kõigi 25 projektipartneri kokkusaamine ja lõppkonverents, mille korraldamisega olen tegelenud jooksvalt kogu kuu.
 27. 7. mail osalesin väljasõidul Elvasse ja Tartusse
 28. Koostöös Arenguagentuuriga valmistan ette Valgamaa osalemist 2019. aasta Mardilaadal Helsingis. Koostasime ja esitasime Kultuuriministeeriumile projekti esinejate reisikulude katmiseks Mardilaada ajal ning turundustegevuste toetamiseks. 8. mail käisime tutvumas Soome poolsete korraldajatega ning messihalliga.
 29. 11. mail osalesime projektiga Europe Direct piirilaadal
 30. Liitusime SmartenCity võrgustikuga. Koostöös kommunikatsioonijuhiga koostasime ülevaate Valgast, mis avaldatakse võrgustiku kodulehel. Võrgustikus osalemine annab meile võimaluse osaleda võrgustiku kohtumistel ja saada olulist oskusteavet valla nutika planeerimise osas.
 31. Valga-Valka linnasüdame projekti raames käib töö uue veebilehega, koostan tekste ja kogun infot. Avaldan postitusi Fbs ja Instagramis visitvalgavalka lehtedel.
 32. 15.-16.05 osalesin kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontaktmessil Soomes eesmärgiga saada infot pakutavate projektitoetuste tingimuste ja võimaluste kohta ning luua vajalikke kontakte Soomes.
 33. Jooksvalt käib töö National Geographicu kollaste raamide võrgustikus – koosolekud, info kogumine veebilehe ja trükiste jaoks jne.
 34. Tegelen linnapäevade väliskülaliste programmi koostamisega ja tegevuste, vastuvõtmise, transpordi organiseerimisega.
 35. Osaleti Partnerluskogu infopäeval Võrus.
 36. Kagu-Eesti spetsialistide eluaseme toetusmeetme tutvustusel osalemine.
 37. MATA taotlusvooru tutvustamisel osalemine.
 38. Valla eakate õnnitlemine kultuuri ja huviala keskuses.
 39. Valla delegatsioon viibis sõpruslinna külastusel Poolas. Link Kobylnica kodulehele, kus on ka ühispilt. https://kobylnica.pl/fotorelacja_z_dni_kobylnicy_2019,7192.html

 

Kantselei

 1. Rahvastikuregistri andmetel oli Valga vallas 01.05.2019 seisuga 15637 elanikku (7482 meest ja 8155 naist).
 2. Valga vald märtsis toimunud sündmuste järgi seisuga 29.05.2019
 3. Selle aasta märtsis sündis Valga valda 6 uut ilmakodanikku (3 poissi ja 3 tüdrukut).
 4. Valga Vallavalitsuses registreeriti  24 isiku surm, neist 23 olid Valga valla elanikud (11 naist ja  12 meest).
 5. Oma elukoha registreeris 40 isikut, kellest 21 saabusid välisriigist (9 Lätist, 2 Soomest, 3 Prantsusmaalt, 1 Suurbritanniast, 2 Ukrainast, 4 Gruusiast), 4 isikut saabus teistest omavalitsustest ja 15 isiku puhul oli tegemist nendega, kelle elukoha andmed olid varasemalt registreeritud KOV täpsusega ja vastavalt 1.jaanuarist kehtima hakanud Rahvastikuregistriseadusele kustutati Rahvastikuregistrist ehk siis nende puhul toimus isikute elukohaandmete taastamine.
 6. Valga vallast lahkus 39 isikut, neist 3 välisriiki, 23 isikut teise omavalitsusse, omaniku nõudmisel isiku elukoha andmete muutmisel lõpetati 6 isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete kehtivus ja 7 (Eestis elukoha rahvastikuregistrisse kandnud Euroopa Liidu kodaniku) puhul säilitati rahvastikuregistri aktuaalsete andmete hulgas tema elukoha aadress riigi täpsusega (elukoht Eesti).
 7. Registreeriti 4 abielu ja abielulahutusi oli 1.
 8. Rahvastikuregistrisse sisestati  15  kohtuotsust.
 9. Rahvastikuregistrisse sisestati 3 välisriigis välja antud sünnitunnistust   ja 1 surmatunnistus.
 10. 34 isikule  moodustati isikukood töötamiseks Eestis.
 11. Isikutele väljastati taotluste alusel 9 korduvat perekonnasündmuse tõendit, 27 rahvastikuregistri väljavõtet.

 

 1. Vallakantselei dokumentide registreerimise statistika:

Periood 01.01.2018-16.05.2019 (alates Vallavalitsuse registreerimisest uue asutusena pärast ühinemist):

Õigusaktid - 2 424

Lepingud – 980

Kirjavahetus 9 085

2019. aasta algusest (periood 01.02.2019-16.05.2019):

Õigusaktid – 630

Lepingud – 360

Kirjavahetus – 2 344

KOKKU – 13 267