« Tagasi

Elanike küsitluse tulemused Lusti küla osa liitmiseks Antsla vallaga

Valga Vallavolikogu 31. mai istungil kinnitati Valga valla Lusti küla elanike küsitluse tulemused. Valga Vallavalitsus viis elanike arvamuse väljaselgitamiseks läbi küsitluse 16. mail Lüllemäe küsitluspunktis ja 21. mail Lustimõisa bussipeatuses. Küsitlusest oli õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Lusti külas. Samuti anti võimalus arvamust avaldada kõigil Lusti küla kinnisasjade omanikele ja eluruumide kui vallasasjade omanikele. Nimekirja kanti 37 isikut, küsitluses osales 11 isikut. Kehtetuid sedeleid ei esinenud. Küsitluse tulemusena selgus, et arvamuse avaldajad soovivad ühehäälselt, et Lusti küla osa arvatakse Antsla valla koosseisu. Järgmise sammuna tuleb volikogus kaalumisele piiride muutmise taotluse esitamine Rahandusministeeriumile.

 

Lisainfo

Lenna Hingla

planeeringute juhtivspetsialist

lenna.hingla@valga.ee