« Tagasi

Selgusid hajaasustuse programmi toetuse saajad

Selgusid hajaasustuse programmi toetuse saajad

Hajaasustuse programmi taotluste esitamise tähtpäev oli 1. aprill 2024. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades alaliselt elavatele inimestele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele hoonete väliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

17. juunil 2024 kinnitas regionaalminister hajaasustuse programmi riigi toetusvahendite jaotuse. Valga vald saab riigilt 40 000 eurot taotluste rahastamiseks ning sama palju panustab vald oma eelarvest. Kokku saab projektidele eraldada toetust 80 000 eurot.

Sellel aastal esitati Valga Vallavalitsusele kokku 23 taotlust, millest 20 said 19. juuni vallavalitsuse istungil rahastamise otsuse. Toetust küsiti üheteistkümnele vee- ja üheksale kanalisatsioonisüsteemile ning kolme juurdepääsutee rajamiseks.