« Tagasi

Suurjäätmete ning aia- ja haljastusjäätmete kogumisringid

Suurjäätmete ning aia- ja haljastusjäätmete kogumisringid

Alates sellest aastast on võimalik Eesti Keskkonnateenused AS-le ära anda suurjäämteid ning aia- ja haljastusjäätmeid. Tegu on vabatahtliku teenusega. Tellimust saab esitada telefonil  43 55 025 või e-kirjaga viljandi@keskkonnateenused.ee . Tellimuse andmisel tuleb teada anda aadress, jäätmete ligikaudne maht kuupmeetrites ja loetelu esemetest, mida tahetakse ära anda (haljastusjäätmete puhul kottide arv).

Suurjäätmete (vana mööbel, suured põrandavaibad, madratsid, kardinapuud) veoring:

  • Kord kvartalis
  • Üle andmine tasuline, 6,03 eurot/m3
  • Jäätmevedaja teavitab veo toimumise kuupäevast ette vähemalt 5 päeva
  • Suurjäätmed peavad olema paigutatud veoautole ligipääsetavasse kohta, näiteks segaolmejäätmete konteineri kõrvale. Vajadusel tuleb vedajaga koht kokku leppida.

Aia- ja haljastusjäätmete (lehed, muru, heki pügamisel tekkinud oksad, taimed) kogumisring:

  • Toimub ajavahemikul 1. aprill kuni 30. november kord kuus
  • Jäätmed tuleb panna kuni 150 L (mx 10 kg rasked) läbipaistvatesse kottidesse, et kotis olevad jäätmed oleks tuvastavad. Vajadusel saab kotid osta vedaja käest.
  • Üle andmine on tasuline, 0,75 eurot/ 150 l kott
  • Jäätmevedaja teavitab veo toimumisest vähemalt neli päeva ette
  • Kui jäätmete kogumiskott sisaldab valesid jäätmeid, on jäätmevedajal õigus kott vedamata jätta.
  •