« Tagasi

Ussisõnad 2023

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 2023. aasta sügisel õppuse Ussisõnad, mille käigus antakse täiendväljaõpe ligi 10 000 maakaitsestruktuuri määratud reservväelasele.

Meie sõjaaja koosseis peab olema suurem. Sealhulgas Maakaitse peab ja saab olla suurem. Selleks korraldatakse õppus USSISÕNAD, kus organiseeritakse, varustatakse ja õpetatakse 10000 reservväelast maakaitseüksustesse. 

Julgeolekuolukord meie ümber ei luba meil seda arendust kauem, põhjalikumalt ja paremini ette planeerida. Seepärast viiakse õppus läbi 2023 aastal lühikese aja jooksul, saavutades täiendava 10 000 reservväelase organiseerituse ning luues praktilised eeldused kogu maakaitse edasiseks arenduseks.

Õppusel värskendatakse osaleva isikkoosseisu sõjalisi baasteadmisi. Iga üksuse väljaõpe on jagatud ülemate väljaõppeks, põhikoosseisu väljaõppeks ja koostegevusharjutuseks. Lisaks harjutatakse jao- ning rühma tasemel vastase kulutamist ja varitsuste ning tõkete püstitamist.

Õppusel osalevatel üksustel on rohkem vabadust kui tavapäraste sõjaliste õppuste ajal, võimaldades neil iseseisvalt oma tegevusi korraldada ja planeerida.

Aktiivsemat tegevust on regiooniti oodata järgnevalt:

Põhja maakaitseringkonna vastutusalas 28. augustist – 10. septembrini;

Kirde maakaitseringkonna vastutusalas 13.- 22. septembrini;

Lääne maakaitseringkonna vastutusalas 20.- 29. septembrini;

Lõuna maakaitseringkonna vastutusalas 15.- 24. septembrini ja 29. septembrist- 8. oktoobrini.