« Tagasi

Väikeprojekti toetuse taotlusvoor Valga vallas

Alates tänasest, 30. jaanuarist kuni 31. märtsini (k.a) on avatud Tartu 2024 väikeprojekti toetuse taotlusvoor.

See toetus on suunatud Valga vallas 2024. aastal ellu viidavatele sündmusele. Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 otsib projekte, mille keskmes on publikule suunatud sündmus, mida võib toetada uute kunstiteoste loomine.

Taotlusvooru kaudu rahastatakse kultuuriprojekte Lõuna-Eestis 163 185 euroga. Toetuse alammäär on 2024 eurot ja ülemmäär on 5000 eurot.

Tartu 2024 väikeprojekti toetust on õigus taotleda juriidilisel isikul, kelle sündmus haakub Tartu 2024 väärtustega ja loovkontseptsiooniga Ellujäämise Kunstid. Hindamiskomisjon hindab vaid neid sündmuseid, mis pole seotud ühegi varasema kultuuripealinna programmi projektiga.

Taotluses tuleb esitada:

 • väikeprojekti nimi;
 • taotleja andmed ja kontaktisik;
 • idee kirjeldus ja seos Ellujäämise Kunstide loovkontseptsiooniga;
 • tegevus- ja teavitusplaani kirjeldus;
 • kaasatud partnerite ja ettevalmistamise ning elluviimise võtmeisikute nimed;
 • taotletav toetussumma;
 • kogueelarve kulude ja tuludega, sh oma- või kaasfinantseering;
 • toetuse väljamakse aeg;
 • toimumise aeg ja koht ja omavalitsuse nimi;
 • kirjalikult kinnitatud valmidus järgida Tartu 2024 keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendit;
 • vajadusel muud olulised andmed.

Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • idee ja seos Ellujäämise Kunstide loovkontseptsiooniga;
 • tegevusplaani teostatavus;
 • partnerite valdkonnaülesus ja panus väikeprojekti teostamisel;
 • publiku kirjeldus;
 • eelarve realistlikkus.

Väikeprojekti toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt 10% väikeprojekti kogumaksumusest. Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus lähtub Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

Tartu 2024 korraldab kaks veebiinfotundi, mis tutvustavad väikeprojekti taotlusvooru:

15.02, kolmapäev, kell 11-12 (EST)
21.02, teisipäev, kell 14-15 (ENG)


Vaata täpsemat infot toetuse kohta Tartu 2024 kodulehel: https://tartu2024.ee/vaikeprojekt