« Tagasi

Valda planeeritava tuulepargi eriplaneeriugu osas laekunud ettepanekute avalik arutelu

Valda planeeritava tuulepargi eriplaneeriugu osas laekunud ettepanekute avalik arutelu

Valga Vallavalitsus korraldab 27.06.2024 kell 14 Valga sõjamuuseumi seminarisaalis (Pikk tn 16, Valga linn) ja kell 18 Tsirguliina rahvamajas (Tehase tn 4, Tsirguliina alevik) avaliku arutelu, kus Valga Vallavalitsus tutvustab esitatud arvamusi ja oma põhjendatud seisukohti arvamuste kohta.

Avalikul arutelul tutvustab Valga Vallavalitsus eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohti ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku kestel (toimus 30.04 kuni 29.05.2024) esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtades toodut, kavandatava ehitisega seonduvaid tegevusi ja eesmärke ning vastab muudele eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohti ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi puudutavatele küsimustele.

Olete oodatud osalema!

 Avalikust arutelust on võimalik osa võtta ka veebi kaudu liitudes sellelt lingilt.