« Tagasi

Valga Raavitsa riigimetsas üraskikahju likvideerimine

Valga Raavitsa kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alal on Riigimetsa Majandamise Keskuse hinnangul vaja täiendavalt raiuda üraskite kahjustatud ja lume poolt kaardunud puid. Kahjustatud ja kuivanud on peamiselt kuused, ala asub metsatee ääres ja kuivanud puud võivad ohustada teel liikujaid. Kahjustus on nii ulatuslik, et plaanitakse teha 0,5 ha pindalaga eraldisel (kaardil lillaga, VL079 eraldis 1) lageraie enne kevadist linnurahu 2024. aastal. Lageraiega raiutaval alal säilitatakse elujõulise kuuse järelkasvu ja haava säilikpuud. Alale, mis jääb kahjustuse tõttu lagedaks, istutatakse kuused ja kujundatakse sinna kase- kuuse segametsa.

Kaardil märgitud harvendusraied (kaardil oranžiga, HR 2024) on eelneva kaasamise käigus kokku lepitud. Lisaks teeme KAH alal vajadusepõhiselt surnud ja surevate puude sanitaarraiet.