« Tagasi

Valga valla haridusstrateegia 2024–2035+ eelnõu avalik väljapanek

Valga valla haridusstrateegia 2024–2035+ eelnõu avalik väljapanek

 

Valga Vallavalitsus otsustas oma 13.02.2024 istungil suunata Valga valla haridusstrateegia 2024–2035+ eelnõu avalikule väljapanekule Valga valla veebilehele alates 14. veebruarist 2024 kuni 28.veebruarini 2024 (kaasa arvatud). 

Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks kehtestati 28. veebruar 2024. Ettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku ajal elektrooniliselt aadressile valga@valga.ee või tuua paberikandjal Valga Vallavalitsusse (Puiestee tn 8, Valga linn).

Valga valla haridusstrateegia 2024–2035+ eelnõu avalik arutelu toimub 1. märtsil 2024 kell 15 Valga raekoja I korruse saalis (Kesk tn 11, Valga linn).

 

Valga valla haridusstrateegia 2024–2035+    (PDF)

Valga valla haridusstrateegia 2024–2027 tegevuskava   (PDF)

Praeguse olukorra analüüs   (PDF)