« Tagasi

Valga Vallavalitsus võõrandab metsamaterjali

Valga Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumisega Linnamets 1 eraldistelt 63, 99, 100, 101, 102, 103, 52, 53, 62 kinnistult metsamaterjali järgnevalt:

Puuliik

Sortiment

 Pikkus (m)

Kogus (tm)

haab

paberipuu

3

20,088

kuusk

küttepuu

3

76,1

kuusk

paberipuu

3

26,786

mänd

paberipuu

3

23,328

kuusk

peenpalk

3,7-4,3

9

mänd

peenpalk

3,7-4,3

5,28

mänd

jämepalk

5,5

17,325

mänd

jämepalk

3,7-4,3

11,52

kask

küttepuu

3

1

     

190,427

Pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud märgusõna „Metsamaterjal" Valga vallavalitsuse kantseleisse (Puiestee tn 8, Valga) 11. detsembriks 2023 kella 16.00. Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud või viseeritud. Pakkumine peab sisaldama järgmisi allkirjastatud dokumente:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) hinnakiri puuliigiti kvaliteedi-, diameetri- ning pikkusklasside lõikes;
  4) pakkumise esitaja allkiri;
  5) esindaja volitusi tõendav dokument.

Pakkumuses esitada hinnakiri puuliigiti kvaliteedi-, diameetri- ning pikkusklasside lõikes. Pakkumus peab kehtima alates esitamisest kuni 30 päeva. Pakkumus esitada koos käibemaksuga.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut, ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole seaduse või Valga vallavara eeskirja kohaselt keelatud.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine toimub 20 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest. Enampakkumise tulemused kinnitab Valga vallavalitsus ning eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik leping. Metsamaterjali äravedu peab toimuma 7 tööpäeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist. Pärast vedu esitatakse Valga vallavalitsusele metsamaterjali elektroonilised mõõteliinide raportid. Kogu laoplatsil asuv materjal tuleb ära vedada. Kokku on kolm laoplatsi.

Parim pakkuja leitakse parima keskmise tihumeetri hinna arvutamisega tabelis olevale metsamaterjalile.

Metsamaterjali enampakkumise alghind on 8000 eurot, millele lisandub käibemaks. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda tagatisraha 800 eurot Valga Vallavalitsuse arvelduskontole.

INFO telefonil 5194 3569

madis.mumm@valga.ee

 

Joonis: Linnamets 1 asukoht 1

Joonis: Linnamets 1 asukoht 2

Joonis: Linnamets 1 asukoht 3