« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 11. aprilli 2022 erakorraline istung

Valga Vallavalitsuse 11.04 erakorralise istungi kokkuvõte

 

Moodustati konkursikomisjon sotsiaaltöö teenistuse juhataja ametikoha täitmiseks järgmises koosseisus

            esimees asevallavanem Maarja Mägi;

            liikmed:           lastekaitse juhtivspetsialist Jaana Kala;

                                    sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp;

                                    puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid Püvi;             

                                    sotsiaaltöö spetsialisti Evi Veerme;

                                    Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse juhataja asendaja Meeli Tuubel.

 

Algatati Valga linna Jaama pst 2 krundi detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kavandada Valga linna Kesklinna asumisse Jaama pst 2 krundile kaasaegne kaubandus- ja teenindushoone, mis tihendab kesklinna hoonestust ja tõstab piirkonna elukeskkonna kvaliteeti. Planeeringu algatamisega otsustai mitte algatada Valga linna Jaama pst 2 krundi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Algatatud detailplaneeringu korralduse ja selle lisadega saab tutvuda siin:

https://www.valga.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/tH4wicFXECF3/content/id/34252742?redirect=https%3A%2F%2Fwww.valga.ee

 

Valga vallas noortega tegelevatele spordiklubidele treenerite tasustamiseks eraldati toetusi järgnevalt:

 

Spordiklubi

Toetus (eurodes)

JALGPALLIKLUBI FC VALGA

5784

Jalgpalliklubi FC WARRIOR

8336

käsipalliklubi KÄVAL

14 293

mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa

7738

Mittetulundusühing „Motoklubi K&K"

7497

mittetulundusühing NAHKKINNAS

3832

MTÜ Spordiklubi 1Piir

4820

MTÜ YESS

3305

Spordiklubi „Maret-Sport"

17 955

VALGA MOTOKLUBI

4981

Valga Spordiklubi

7913

Võrkpalliklubi Viktooria

10 546

 

Valga vallas tegutsevatele spordiklubidele, kellel ei ole noorte treeningrühmi, eraldati tegevustoetusi 2022. aastaks järgnevalt:

 

Spordiklubi

Toetus (eurodes)

Hokiklubi LIONS

2000

Mittetulundusühing Carma Motoklubi

1200

Mittetulundusühing Dirty South

1000

Mittetulundusühingu Sooru Arendus

600

mittetulundusühing Valga Petanque Klubi

1200

Liivimaa Rattaklubi

700

Orienteerumisklubi Juku-Peedu

700

Spordiklubi Valga Laskurklubi

1200

Valga Maleklubi

200

Valga Piljardiklubi

700

VALGA TURNIIRIBRIDŽI ja MÄLUMÄNGU KLUBI

400

 

Lisaks jagati spordiürituste korraldustoetusi kogusummas 2500 eurot ning spordi reservist esitatud taotlustele eraldati toetusti kogusummas 3310 eurot.

 

Kinnitati  2022. a kultuuritöö arendamisega tegelevatele mittetulundusühendustele eraldatavad tegevustoetused summas 15 650 eurot ja projektitoetuste summa vastavalt

 

1. Laulu- ja tantsupeo protsessis osalemine, etenduste lavastamine:

 

Mittetulundusühendus

Tegevustoetus

mittetulundusühing Rahvatantsurühm Rukkilill

700

mittetulundusühing Sikutajad

700

mittetulundusühing Sõsarad

700

mittetulundusühing Pilleriin

700

mittetulundusühing Karula Kultuuriselts

700

Segakoor Rõõm

700

mittetulundusühing Kungla

700

 

2. Rahvakultuuri püsimisele ja arengule ning vaimse kultuuripärandi väärtustamisele kaasaaitamine:

 

Mittetulundusühendus

Tegevustoetus

Mittetulundusühing Joude

650

mittetulundusühing Valga Ukraina Selts „Kalyna"

650

mittetulundusühing Karula Kultuuriselts

650

Valga Muuseumisõprade Selts

650

mittetulundusühing Pilleriin (segarühm)

650

 

3. Harrastustegevuse pakkumine:

 

                               Mittetulundusühendus

Tegevustoetus

mittetulundusühing TASAKAAL

600

Valga Linna Pensionäride Liit

600

ansambel „ENELAS"

600

mittetulundusühing Valga Kammerkoor

600

Filmiklubi Duubel 2

600

mittetulundusühing Valga Rockiklubi

600

mittetulundusühing ANSAMBEL ODUVANTŠIKI

600

Mittetulundusühing Liivimaa Keskus

600

 

4. Ülevallalise tegevuse pakkujad:

 

                               Mittetulundusühendus

Tegevustoetus

Liivimaa Noorteorkester

1350

MTÜ Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor

1350

 

Rahuldada tähtpäevaga 20. veebruar 2022 esitatud kultuurivaldkonna projektitoetuste taotlused kokku 15 mittetulundusühingu osas kogusummas 14 431,27 eurot ning jäeti rahuldamata ühe mittetulundusühenduse taotlus toetuse eraldamiseks (summas 2500 eurot).

 

Valga Vallavolikogu 27. aprilli istungile suunati:

 • määruse „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" eelnõu
 • määruse "Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord" eelnõu
 • otsuse "Raavitsa küla Tiigi krundi detailplaneeringu kehtestamine" eelnõu
 • otsuse "Valga linna Vahtra tn 11 korteriomandite ja korteriühistu lõpetamise otsus ning likvideerija määramine" eelnõu
 • määruse „Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord" eelnõu
 • otsuse "Loa andmine vallavara võõrandamiseks eelläbirääkimistega pakkumise korras" eelnõu
 • otsuse "Loa andmine vallavara võõrandamiseks eelläbirääkimistega pakkumise korras" eelnõu
 • otsuse "Vallavara otsustuskorras võõrandamine" eelnõu
 • otsuse "Valga Vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse lõpetamine" eelnõu
 • määruse "Valga valla 2022. aasta lisaeelarve" eelnõu
 • määruse „Määruste kehtetuks tunnistamine" eelnõu