« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 13.08.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 13.08.2021 erakorralisel istungil otsustati:

Võtta vastu pärandvara aadressiga Pedaja, Tõlliste küla, Valga vald.

Algatada Valga vallas, Iigaste külas katastriüksusel Lauda (katastritunnus nr 85501:001:0481) asuva peremehetu ehitise hõivamise menetlus.

Nõustuda reformimata maaüksuste jätmisega riigi omandisse ja määrata neile sihtotstarbeks transpordimaa 100% ning aadressid järgnevalt:

        Katastritunnus      Asula                               Pindala            Piirnev riigitee

 • 85501:001:0843  Sooru küla                         354 m²          3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
 • 85501:001:0861  Jaanikese küla               1357 m²            3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
 • 85501:001:0710  Jaanikese küla                 255 m²            3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
 • 85501:001:0759  Paju küla                         1038 m²           3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
 • 85501:001:0729  Õru alevik                        3245 m²          3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
 • 85501:001:0478  Õru alevik                        1890 m²          3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
 • 85501:001:0716  Õru alevik                          836 m²          3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
 • 85501:001:0940  Tõlliste küla                      283 m²           3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
 • 85501:001:0968  Õruste küla                    1747 m²           3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
 • 85501:001:0981  Õruste küla                    1633 m²           3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
 • 85501:001:0797  Õruste küla                    5915 m²           3 Jõhvi-Tartu-valga tee
 • 85501:001:0983  Õruste küla                    1829 m²           3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
 • 85501:001:0744  Supa küla                         987 m²           3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
 • 85501:001:0739  Tõlliste küla                   1291 m²           3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
 • 85501:001:0885  Tõlliste küla                   1595 m²           3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
 • 85501:001:0646  Tõlliste küla                     150 m²           3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
 • 85501:001:0498  Mustumetsa küla            411 m²          3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
 • 85501:001:0701  Jaanikese küla             3135 m²            6 Valga-Uulu tee
 • 85501:001:0942  Jaanikese küla               213 m²            6 Valga-Uulu tee
 • 85501:001:0910  Jaanikese küla             5109 m²            6 Valga-Uulu tee
 • 85501:001:0936  Jaanikese küla               256 m²            6 Valga-Uulu tee
 • 85501:001:0496  Jaanikese küla             3105 m²            6 Valga-Uulu tee
 • 85501:001:0497  Jaanikese küla             3826 m²            6 Valga-Uulu tee
 • 85501:001:0445  Valga linn                         145 m²          6 Valga-Uulu tee
 • 85501:001:0866  Hargla küla                      829 m²        67 Võru-Mõniste-Valga tee
 • 85501:001:0863  Hargla küla                      180 m²        67 Võru-Mõniste-Valga tee
 • 85501:001:0886  Laanemetsa küla         1149 m²         67 Võru-Mõniste-Valga tee
 • 85501:001:0448  Laanemetsa küla         1549 m²         67 Võru-Mõniste-Valga tee
 • 85501:001:0824  Laanemetsa küla           302 m²         67 Võru-Mõniste-Valga tee
 • 85501:001:0821  Sooblase küla               2597 m²         67 Võru-Mõniste-Valga tee
 • 85501:001:0875  Londi küla                      1172 m²        67 Võru-Mõniste-Valga tee
 • 85501:001:0876  Lepa küla                         804 m²         67 Võru-Mõniste-Valga tee
 • 85501:001:0383  Koikküla                           193 m²         67 Võru-Mõniste-Valga tee
 • 85501:001:0663  Koikküla                         2035 m²         67 Võru-Mõniste-Valga tee
 • 85501:001:0920  Koikküla                             66 m²         67 Võru-Mõniste-Valga tee
 • 85501:001:0418  Taheva küla                    787 m²          67 Võru-Mõniste-Valga tee
 • 85501:001:0670  Taheva küla                    846 m²          67 Võru-Mõniste-Valga tee
 • 85501:001:0382  Kalliküla                          670 m²          67 Võru-Mõniste-Valga tee
 • 85501:001:0662  Kalliküla                          602 m²          67 Võru-Mõniste-Valga tee
 • 85501:001:0492  Lepa küla                       297 m²           67 Võru-Mõniste-Valga tee
 • 85501:001:0937  Tõlliste küla                   267 m²           72 Sangaste-Tõlliste tee
 • 85501:001:0717  Tõlliste küla                   407 m²           72 Sangaste-Tõlliste tee
 • 85501:001:0792  Tõlliste küla                     63 m²           72 Sangaste-Tõlliste tee
 • 85501:001:0883  Tõlliste küla                   476 m²           72 Sangaste-Tõlliste tee
 • 85501:001:0902  Tsirguliina alevik          532 m²            72 Sangaste-Tõlliste tee
 • 85501:001:0828  Tsirguliina alevik          263 m²            72 Sangaste-Tõlliste tee
 • 85501:001:0793  Laatre alevik                 212 m²            72 Sangaste-Tõlliste tee
 • 85501:001:0567  Väljaküla                     1120 m²            72 Sangaste-Tõlliste tee
 • 85501:001:0603  Väljaküla                       280 m²            72 Sangaste-Tõlliste tee
 • 85501:001:0958  Väljaküla                       573 m²            72 Sangaste-Tõlliste tee
 • 85501:001:0745  Väljaküla                       105 m²            72 Sangaste-Tõlliste tee
 • 85501:001:0582  Rampe küla                 221 m²             72 Sangaste-Tõlliste tee
 • 85501:001:0655  Rampe küla                 860 m²             72 Sangaste-Tõlliste tee
 • 85501:001:0446  Rampe küla               1271 m²             72 Sangaste-Tõlliste tee
 • 85501:001:0413  Tsirguliina alevik         186 m²             72 Sangaste-Tõlliste tee
 • 85501:001:0491  Koikküla                          33 m²    23101 Koikküla-Koiva-Laanemetsa tee
 • 85501:001:0495  Koikküla                          70 m²    23101 Koikküla-Koiva-Laanemetsa tee
 • 85501:001:0845  Kaagjärve küla             211 m²    23103 Kaagjärve-Pugritsa tee
 • 85501:001:0731  Karula küla                1213 m²     23106 Kirbu-Koikküla tee
 • 85501:001:0542  Koikküla                       808 m²     23110 Koikküla-Metsoja tee
 • 85501:001:0371  Lüllemäe küla             439 m²     23110 Koikküla-Metsoja tee
 • 85501:001:0806  Sooblase küla            381 m²      23112 Sooblase-Tsirgumäe tee
 • 85501:001:0416  Väheru küla               1125 m²    23114 Laatre-Lüllemäe-Hargla tee
 • 85501:001:0740  Kirbu küla                    597 m²     23114 Laatre-Lüllemäe-Hargla tee
 • 85501:001:0953  Koobassaare küla  1000 m²       23114 Laatre-Lüllemäe-Hargla tee
 • 85501:001:0570  Väheru küla              2150 m²     23114 Laatre-Lüllemäe-Hargla tee
 • 85501:001:0933  Muhkva küla               637 m²     23119 Valga-Suurekõrtsi tee
 • 85501:001:0769  Jaanikese küla          322 m²       23120 Jaanikese tee
 • 85501:001:0706  Supa küla                   133 m²      23122 Sooru-Piiri tee
 • 85501:001:0805  Sooru küla                  292 m²     23122 Sooru-Piiri tee
 • 85501:001:0444  Õruste küla                   57 m²     23124 Õruste-Laatre tee
 • 85501:001:0921  Tõlliste küla               827 m²      23126 Tootmisbaasi tee
 • 85501:001:0830  Kaagjärve küla          694 m²      23127 Londi-Raavitsa tee
 • 85501:001:0849  Tagula küla                770 m²      23129 Laatre-Antsla tee
 • 85501:001:0667  Tagula küla                205 m²      23129 Laatre - Antsla tee
 • 85501:001:0557  Tagula küla                124 m²      23129 Laatre - Antsla tee
 • 85501:001:0493  Tagula küla                392 m²      23129 Laatre - Antsla tee
 • 85501:001:0513  Tagula küla                461 m²      23129 Laatre - Antsla tee
 • 85501:001:0822  Väheru küla               127 m²      23135 Väheru-Tagula-Lauküla tee
 • 85501:001:0735  Lüllemäe küla             72 m²      23201 Puurina-Lüllemäe-Litsmetsa tee
 • 85501:001:0971  Lüllemäe küla             49 m²      23201 Puurina-Lüllemäe-Litsmetsa tee
 • 85501:001:0525  Laanemetsa küla     405 m²      23210 Laanemetsa-Koobassaare tee
 • 85501:001:0484  Laanemetsa küla     271 m²      23210 Laanemetsa-Koobassaare tee
 • 85501:001:0651  Koikküla                     181 m²      23213 Koikküla-Sarba tee
 • 85501:001:0979  Lepa küla                1008 m²      23214 Kõpsi-Lepa tee
 • 85501:001:0820  Lepa küla                2354 m²      23214 Kõpsi-Lepa tee
 • 85501:001:0882  Lepa küla                  636 m²      23214 Kõpsi-Lepa tee
 • 85501:001:0417  Pikkjärve küla           827 m²      23220 Kaku-Mürgi-Leetuse tee
 • 85501:001:0650  Väljaküla                   224 m²      23224 Laatre - Kuiksilla tee
 • 85501:001:0674  Väljaküla                   270 m²      23224 Laatre - Kuiksilla tee

Muuta Valga Vallavalitsuse 07.07.2021 korraldust nr 274 „Seisukoht maa ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta Valgas plaani- ja kaardimaterjali alusel" punkti 1 ja 3.

Määrata lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed

 • Mäe-Lutsu maaüksuse (katastritunnus 77901:002:1140; pindala 25,08 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele alljärgnevalt:
 • Valga vald, Lutsu küla, Mäe-Lutsu, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Lutsu küla, Lutsumetsa, 100% maatulundusmaa.
 • Käärispalu maaüksuse (katastritunnus 28902:001:0633; pindala 46,48 ha; 100% maatulundusmaa ja Kärsapallo maaüksuse (katastritunnus 28902:001:1280; pindala 4731 m2; 100% elamumaa) piiride muutmisel tekkinud reaalosadele alljärgnevalt:
  • Valga vald, Pikkjärve küla, Käärispalu, 100% maatulundusmaa;
  • Valga vald, Pikkjärve küla, Kärsapallo, 100% elamumaa.

Anda nõusolek sundvalduse seadmiseks Enefit Connect OÜ (registrikood 16130213) kasuks:

 • sidekaablite paigaldamiseks:
 • Valga vald, Kaagjärve küla, Mõisa tee (85501:001:0429). Sundvalduse pindala ligikaudu 111 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Võru tänav T4 (85401:016:0016). Sundvalduse pindala ligikaudu 21 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Palu tänav (85401:001:0176). Sundvalduse pindala ligikaudu 22 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Toogi põik (85401:001:0203). Sundvalduse pindala ligikaudu 13 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Toogi tänav (85401:001:0182). Sundvalduse pindala ligikaudu 67 m2.
 • Sinilille korteromandile (katastritunnus 85501:001:1036) side maakaabli, side õhuliinide ja sidekapi rajamiseks. Sundvalduse ala suurus on ligikaudu 285 m2.

Eraldada reservfondist Lokko OÜ-le European Championship (29.-30.06.2019) ettevalmistamisel Jaanikese krossiraja buldoosertööde teostamise kulude katmiseks 4 800 eurot.

Kehtestada lasteaiatoidu toidukordade maksumus alates 1.09.2021 Tsirguliina, Õru, Lüllemäe ja Hargla koolides järgnevalt:

 • hommikusöök 0,32 eurot
 • lõunasöök 1 euro
 • oode 0,40 eurot

Vabastada MTÜ Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide üüri, heli- ning valgustehnika eest makstavast summast 70 % ulatuses seoses 26. augustil 2021 toimuva tarkusepäeva ürituse korraldamisega.

Suunata Valga Vallavolikogu 27.08.2021 istungile:

 • otsuse "Loa andmine projektis osalemiseks ja projekti omafinantseeringu garanteerimine" eelnõu;
 • määruse "Valga valla 2021. aasta II lisaeelarve" eelnõu.