« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 18.05.2022 istungi kokkuvõte

Võeti vastu Valga valla, Jaanikese küla, Jaanikese motokompleksi detailplaneering ning määrati avaliku väljapaneku ajaks 13. juuni – 27. juuni 2022. a.

 

Kinnitati Valga Keskraamatukogu nõukogu koosseis:

Janeli Nielson – Valga Vallavalitsuse kultuurispetsialist – nõukogu esimees;

Hille Tamman – Koikküla raamatukogu juhataja – nõukogu aseesimees;

Jelena Kalames –  Valgamaa Arenguagentuuri esindaja;

Aili Värton – Valga Keskraamatukogu komplekteerimisosakonna juhataja;

Maria Usk − lavastaja, õpetaja, koolitaja ja muusik − lugejate esindaja.

 

Kehtestati huvitegevuse toetusfondi taotluste esitamise tähtajaks (taotlusvooru perioodiks)       23. mai - 6. juuni 2022, kinnitati huvitegevuse toetusfondi taotluste hindamismetoodika taotlus- ja aruandevormid.

 

Algatati Valga Muuseumi arengukava koostamine. Valga Muuseumi direktor esitab asutuse arengukava Valga Vallavalitsusele tutvumiseks hiljemalt 30. juuni 2022.

 

Spordi reservist eraldati:

  1. Valgamaa Spordiveteranide Seltsile (registrikood 80084643) toetust 200 eurot seoses erinevatel spordiüritustel osalemisega.
  2. Mittetulundusühingule VALGA MOTOKLUBI (registrikood 80139404) toetust 150 eurot seoses Mark Petersoni osalemisega IXS downhill cupi Euroopa Meistrivõistluste II etapil.