« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 9. jaanuari istung

 1. Kiita heaks Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme 2021 lõpparuanne. 2021. aasta voorus on toetuse saaja Hilma SOLBAJA, toetussumma 6 654,63 eurot.
 2. Algatada:
 • Tsirguliina Rahvamaja arengukava koostamine 2023-2027;
 • Lüllemäe Põhikooli arengukava koostamine 2023-2026.
 1. Moodustada Valga Priimetsa Kooli direktori töökoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:
 • esimees asevallavanem Maarja Mägi;
 • aseesimees Vallavolikogu hariduskomisjoni esimees Ester Peterson;

liikmed:    

 • Valga Priimetsa Kooli hoolekogu esindaja Vitali Mašnitš;
 • Valga Priimetsa kooli õppenõukogu volitatud esindaja Tatjana Stiba;
 • haridusspetsialist Tiina Lall;
 • Vallavalitsuse määratud liige Tõnu Reinup.
 1. Suunata Valga Vallavolikogule:
 • otsuse "Valga linna E. Enno tn 2 korteriomandite ja korteriühistu lõpetamise otsus ning likvideerija määramine" eelnõu;
 • määruse "Lüllemäe Kultuurimaja põhimäärus" eelnõu;
 • määruse "Hargla Maakultuurimaja põhimäärus" eelnõu;
 • otsuse "Audiitori määramine" eelnõu;
 • määruse "Koolieelse lasteasutuse õpetajate töötasu alammäärad" eelnõu.