« Tagasi

Valga vallavalitsuse istung 06.märtsil

Valga vallavalitsuse 06.03.2018 istungil otsustati:

 

määrata
Valga vallavalitsuse esindajaks MTÜ-s Valgamaa Partnerluskogu asevallavanem Viktor Mägi;

 

kinnitada
hajaasustuse programmi projekti „Kalde talu kanalisatsiooni loomine" aruanne;

õppekoha tegevuskulu maksumus 2018. aastaks;

enampakkumise tulemus asukohaga Aia tn 19, Valga linn, Valga vald füüsilisest isikust ettevõtjale Jelena Kikulis (registrikood 11705040) lõpphinnaga 10 eurot ühe ruutmeetri eest, millele sisse on arvestatud kõrvalkulud.

korrastada
maaüksuste aadressid alljärgnevalt:

Katastriüksuse 82007:001:0050 lähiaadressiks määratakse Ringtee 1;

Katastriüksuse 82007:001:0150 lähiaadressiks määratakse Ringtee 2;

Katastriüksuse 82007:001:0110 lähiaadressiks määratakse Ringtee 3;

Katastriüksuse 82007:001:0010 lähiaadressiks määratakse Ringtee 4;

Katastriüksuse 82007:001:0100 lähiaadressiks määratakse Ringtee 5;

Katastriüksuse 82007:001:0070 lähiaadressiks määratakse Ringtee 6;

Katastriüksuse 82007:001:0090 lähiaadressiks määratakse Ringtee 7;

Katastriüksuse 82007:001:0060 lähiaadressiks määratakse Ringtee 8;

Katastriüksuse 82007:002:0050 lähiaadressiks määratakse Ringtee 9;

Katastriüksuse 82007:001:0140 lähiaadressiks määratakse Ringtee 10;

Katastriüksuse 82007:002:0090 lähiaadressiks määratakse Ringtee 11;

Katastriüksuse 82007:001:0020 lähiaadressiks määratakse Ringtee 12;

Katastriüksuse 82007:002:0030 lähiaadressiks määratakse Ringtee 13;

Katastriüksuse 82007:001:0030 lähiaadressiks määratakse Ringtee 14;

Katastriüksuse 82007:002:0010 lähiaadressiks määratakse Ringtee 15;

Katastriüksuse 82007:001:0040 lähiaadressiks määratakse Ringtee 16;

Katastriüksuse 82007:002:0070 lähiaadressiks määratakse Ringtee 17;

Katastriüksuse 82007:001:0120 lähiaadressiks määratakse Ringtee 18;

Katastriüksuse 82007:001:0130 lähiaadressiks määratakse Ringtee 19;

Katastriüksuse 82007:001:0080 lähiaadressiks määratakse Ringtee 21;

Katastriüksuse 82002:002:0155 lähiaadressiks määratakse 23223 Vilaski-Iigaste tee;

Katastriüksuse 85401:016:0031 lähiaadressiks määratakse Siidre;

Katastriüksuse 85401:016:0032 lähiaadressiks määratakse Väike-Stoke;

Katastriüksuse 85401:016:0033 lähiaadressiks määratakse Suur-Stoke;

Katastriüksuse 85401:016:0184 lähiaadressiks määratakse Baldini.

 

eraldada

reservfondist raha

Valga Keskraamatukogule 3 000 eurot jutukogumiku „Valgamaa lood. Pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale" trükikulude katteks;

eraldada kultuurikollektiivide finantseerimise reale 648 eurot mittetulundusühingu Kungla rekvisiitide ladustamiseks vajaminevate laoruumide rendi tasumiseks 6 kuuks.

 

anda otsustuskorras

Parmu Õkoküla MTÜ (80257813) kasutusse Laanemetsa küla, Vallamaja ( registriosa nr 2497940);

Parmu Õkoküla MTÜ (80257813) kasutusse Hargla Kooli keldriruumid nr 66 üldpinnaga 35,1 ja 67 m2 üldpinnaga 38,0 m2;

MTÜ-le Karula Muinsuskaitse Selts (registrikood 80087305) kasutusse Lüllemäel küla  keskusehoone I korrusel asuvad ruumid nr 103 üldpinnaga 58,4 m2 ja 102 üldpinnaga 40,6 m2;

Iigaste küla seltsingule (seltsinguleping 02.04.2007)) kasutusse Iigaste külakeskuses asuv kinnistu (registriosa nr 2466040).

 

anda volitus

Valga vallavalitsuse eestkostele määratud isikute esindamiseks.

 

pikendada

sotsiaaleluruumi üürilepingut.

 

muuta

arengustrateegia koostamise juhtrühma koosseisu ;

enampakkumiste läbiviimise komisjoni koosseisu;  

sotsiaalkomisjoni koosseisu:

spordi- ja noorsootöökomisjoni koosseisu;

kultuurikomisjoni koosseisu.