« Tagasi

Valga värskelt rekonstrueeritud basseinis on ujumistundidega alustatud.

Kohustusliku ujumisõppe läbivad kõik Valga valla koolide mudilased, samuti kaksiklinna Valka õpilased.

Ujumistundide eesmärk:

Ujumise algõpetuses on kesksel kohal õpilase veega kohanemine ning tema valmisoleku toetamine ujumise osaoskuste omandamisel.

 

Mängulise tegevuse kaudu omandavad õpilased:

mitmekülgsed oskused vees ja veekogude läheduses toime tulekuks;

oskuse ületada veega seotud hirmud ja veest rõõmu tunda;

oskuse väärtustada ujumist tervisliku eluviisi osana.

Ujulas teostatavate esimese etapi tööde maksumus oli 772 080 eurot, millele lisandusid kulud omanikujärelevalvele. Töid rahastati riigieelarvelisest toetusest, maakondliku arengustrateegiate toetusmeetmest ja Valga valla vahenditest.

 

Edu nii õpilastele kui õpetajatele!