« Tagasi

Eesti Rahvamajade Ühing ootab kandidaate tunnussündmusele Kaheksakand

Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada isikute ja organisatsioonide panust ja tööd Eestimaa rahvamajade hüvanguks ning innustada neid jätkama sarnast tegevust.

Tunnustamise kategooriateks on:

Aasta koostööpartner - omistatakse eraisikule või organisatsioonile, kes on märkimisväärselt panustanud ERMÜ eesmärkide saavutamisse (Rahvamajade väärtustamine eesti kultuuritraditsioonide hoidmisel ja arendamisel).

Noor tegija - omistatakse isikule vanuses kuni 35 eluaastat, kes tegutseb kultuurivaldkonnas, on uute ideede ellukutsuja ja aktiivne teostaja.

Aasta tegija - omistatakse isikule/organisatsioonile, kes tegutseb aktiivselt kultuurivaldkonnas, tema panuse eest Eestimaa rahvamajade hüvanguks.

Aasta tegu - on auhind, millega tunnustatakse kultuuritegu kõige laiemas mõttes.

Kaheksakand - omistatakse isikule, kes on vähemalt 35 aastat aktiivselt tegutsenud kultuurielu edendamisel ja rahvamaja maine tõstmisel.

Tunnustamiseks esitamine:

  • Igast maakonnast saab igas kategoorias esitada ainult ühe kandidaadi.
  • Üks inimene saab olla nomineeritud ainult ühes kategoorias.
  • Ettepanekuid kandidaatide kohta võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid.

Kandidaatide esitamine 26. novembriks 2021 e-posti aadressil enekaas@gmail.com.

Eesti Rahvamajade Ühingu tunnustamise VORM.

Lisainfo: 5330 1511, Ene Kaas (ERMÜ kontaktisik Valgamaal).