« Tagasi

Esita kandidaat Valga valla aastaringi auhinnale!

Foto: Anastasija Kikkas
 
Valga Vallavalitsus ootab kandidaate auhinnale "Valga valla aastaring". Ettepanekuid auhinna saajate osas ootame 5. veebruariks 2022.
 
Auhinnaga "Valga valla aastaring" tunnustatakse aasta jooksul oma tegevusega silma paistnud, teistele eeskujuks olnud või oma tegevusega vallaelanike heaolu parandanud ning tähelepanu pälvinud isikutele või kollektiividele. Auhinnale saab esitada ka mittetulundusühinguid, asutusi ja ühendusi.
 
Ettepanekuid tunnustamiseks võivad teha kõik isikud ja Valga vallas tegutsevad asutused, organisatsioonid jm. Ettepanek tuleb esitada kirjalikult ja vabas vormis kas e-postile valga@valga.ee või aadressil Puiestee 8 Valga, ning see peab sisaldama andmeid isiku või organisatsiooni kohta, ülevaadet kandidaadi tegevusest ja argumenteeritud hinnangut.
 
Igal aastal antakse välja kuni viis aastaring auhinda ning nominendid avaldatakse Valga valla kodulehel www.valga.ee. Auhinnad antakse kätte veebruaris toimuval pidulikul kontsert-aktusel.