« Tagasi

Valga Vallavolikogu 28. veebruari 2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu korraline istung (järjekorras 29) toimus reedel, 28. veebruaril 2020 algusega kell 13.00 Valga Raekojas (II korruse saal). Kohal viibis 26 saadikut 27-st.

Valga Vallavolikogu istungil otsustati:

Mitte valida Valga Vallavolikogu esimeheks volikogu liige Monika Rogenbaumi.

Mitte muuta Valga Vallavolikogu 6. aprilli 2018 määrust nr 29 "Valga Vallavolikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu maksmise kord".

Kinnitada:

  • Valga Vallavalitsuse uuteks liikmeteks Vladimir Baranov ja Madis Gross ning määrata neile igakuiselt makstava hüvitise suuruseks 300 eurot;
  • Valga valla 2020. aasta lisaeelarve ning lõpetada selle teine lugemine;
  • Tsirguliina Kooli ja Tsirguliina lasteaia "Õnnelind" ümberkorraldamine ning kahe asutuse liitmine ühtse juhtimise alla. Selleks muudetakse Tsirguliina kooli tegutsemisvorm lasteaed-põhikooliks ning lõpetatakse lasteaed "Õnnelinnu" tegevus eraldiseisva asutusena.

Võtta vastu asutuse Valga Sport põhimäärus.

Anda:

  • luba riigihanke korraldamiseks ja rahaliste kohustuste võtmiseks, et korraldada Valga Priimetsa kooli õpilaste toitlustamine;
  • arvamus maavara kaevandamise keskkonnalubade VALM 020 ja L.MK/323596 liitmise ja kehtivusaja pikendamise taotluse kohta.

Tunnistada osaliselt kehtetuks Valga linnas kv 130,131 "Pihlaka" krundijaotuskava ja detailplaneering Pihlaka tn 17 krundi osas.

Moodustada Valga valla valimiskomisjon koosseisus:

  1. Diana Asi, komisjoni esimees;
  2. Anne Puller;
  3. Annely Adrat;
  4. Piret Villemson;
  5. Villar Sikk

Umbusaldusavalduse vallavalitsuse liikmete Margus Lepiku, Enno Kase ja Kalmer Sarve suhtes andis sisse Keskerakonna fraktsiooni esindaja Alar Nääme. 

Ülevaate Valga vallavalitsuse jaanuari- ja veebruarikuu 2020 olulisematest tegevustest andis vallavanem Margus Lepik.

ValgaValka korvpalliklubi puudutava avaldusega esines volikogu liige Ester Karuse.