« Tagasi

Oodatud on pakkumised tuletõrje veevõtukoha projekteerimiseks ja ehitamiseks

„Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele „Valga Valla Raavitsa küla tuletõrje veevõtukoha projekteerimine ja ehitamine". Pakkumiskutsele on lisatud hankelepingu projekt, pakkumise vorm  ja tehniline kirjeldus.

Pakkumised palume esitada hiljemalt 15.10.2021 kell 12.00 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Hanget puudutavate täiendavate küsimuste puhul pöörduda Urmas Möldre poole tel 5348 7880, e-post urmas.moldre@valga.ee.