« Tagasi

Valga ja Valka piirikoridoris teostati ühiseid mõõtmistöid

Täna, 25. augustil, kohtusid Eesti Maa-ameti ja Läti Ruumiandmete Informatsiooni Agentuuri mõõtmismeeskonnad Valga linnas ja asusid teostama mõõtmisi Sepa tänaval, Valka piiriületuse juures. Kohal olid ka ametkondade peadirektorid, vastavalt Tambet Tiits ja kolonel Mārtiņš Liberts, kes mõlemad kiitsid kahepoolset naabrite vahelist sujuvat koostööd, mis võiks eeskujuks teistelegi Euroopa Liidu liikmesriikidele.

Kahe riigi koordinaat- ja kõrgussüsteemide ühtlustamine on võrdlemisi haruldane töö, mida tehakse heal juhul korra sajandis ja mille tulemused jäävad kasutusse mitme inimpõlve jaoks. Maa-ameti geodeesia osakonna juhataja ja Eesti projekti juht Karin Kollo selgitas, et tegemist on eelkõige projekteerijatele ja ehitajatele vajaliku andmestikuga, mida kasutatakse piiriüleste rajatiste nagu näiteks maanteede, viaduktide ja raudteede ehituse puhul. „Praegu Eesti ja Läti geodeetilised süsteemid ei ühildu ja seetõttu on piiriüleste projektide läbiviimine raskendatud," märkis ta. „Tänavu Eesti-Läti 340 kilomeetri pikkuses piirikoridoris toimuvate mõõtmiste puhul on tegemist mahuka tööga, mille tulemused on kasutatavad aastakümneid," rääkis Kollo (vt ka https://maaamet.ee/uudised/eesti-lati-piirikoridoris-algasid-geodeetiliste-susteemide-uhtlustamise-valitood).

Eestis ja Lätis kasutusel olevad riiklikud geodeetilised süsteemid põhinevad Euroopa referentssüsteemidel, samas kasutab kumbki riik oma territooriumil geodeetiliste süsteemide kinnistamiseks mõnevõrra erinevaid lähteandmeid ja mõõtmistulemusi. Seetõttu esineb Eesti-Läti piirialal lahknevusi nii kõrgus- kui ka koordinaatväärtustes. Euroopa regionaalse koostööprojekti Interreg „Geodeetiliste süsteemide harmoniseerimine Eesti-Läti piirialal (GeoRefAct)" käigus kahe riigi koordinaat- ja kõrgussüsteemid ühtlustatakse.

Kevadel alanud Eesti-Läti koordinaat- ja kõrgussüsteemide ühtlustamise projekt jõudis Valga-Valka linna, kuid kahe ja poole kuu jooksul on Maa-ameti neljaliikmeline meeskond 340 kilomeetri pikkusel alal teinud mõõtmisi rohkem kui sajakonnal geodeetilisel punktil.

Projekti tulemusel valmib kõrguste ja koordinaatide teisendusmudelite veebirakendus, mis tehakse kättesaadavaks Maa-ameti ja Läti Ruumiandmete Informatsiooni Agentuuri veebilehel avaandmetena.

Mõõtmistel kogutud andmestik tagab, et mõlema riigi koordinaat- ja kõrgussüsteemid sobivad omavahel kokku ning on abiks projekteerijatele ja ehitajatele.