« Tagasi

Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust tänavapuude pügamiseks

Valga Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust.

Hankija                                               Valga Vallavalitsus

                                                             Puiestee tänav 8, 68206 Valga

Riigihanke nimetus                           Tänavapuude pügamine Valga linnas

Hanke liik                                            Alla lihthanke piirmäära hange

Hankelepingu täitmise tähtaeg       16. august 2021

Pakkumuste esitamise tähtaeg       11.03.2021 kell 9.00

Pakkumuste esitamine                     e-post hanked@valga.ee

 

Hanke objekt: Tänavapuude pügamine Valga linnas

 1. 627 tänavapuu pügamine (eelmise aasta võrsete eemaldamine) Valga linna territooriumil vastavalt „Tänavapuude nimekirjale" (vt lisa) asukoha järgi. Vajadusel hoolduslõikus – lõigata puu võrast välja kuivanud, murdunud, haiged oksad ja oksatüükad.
 2. Puuhooldustööde teostamise aeg: lepingu sõlmimisest kuni 16. augustini 2021. a.
  01. aprillist kuni 15. juulini jälgida, et tööde käigus ei häiritaks lindude pesitsemist; perioodil pungade puhkemisest lehtede täiskasvamiseni katkestada tööd.

Nõuded pakkujale

Puuhooldustööde tegija peab omama arboristi kutsetunnistust. Kutsetunnistuse koopia esitada pakkumuse koosseisus.

Pakkumuse tingimused

 1. Pakkujal on kohustus objektiga koha peal tutvuda. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust Valga Vallavalitsuse vallavara- ja hooldusteenistuse haljastuspetsialistiga: Pille Zimmer, telefon +372 5333 5980, e-post pille.zimmer@valga.ee
 2. Töö tegemiseks vajalikud vahendid ja tehnika on töövõtja poolt.
 3. Töövõtja ladustab oksaprahi vaaludesse tänava äärde veoautoga ligipääsetavasse kohta ning teavitab sellest regulaarselt vallavara- ja hooldusteenistuse välitööde juhti: Andres Radsin, telefon +372 5750 3313, e-post andres.radsin@valga.ee . Oksaprahi äraveo korraldab tellija
 4. Töövõtja taotleb liinikaitse tööloa.
 5. Töövõtja võtab vajadusel enne tööde algust vallavara- ja hooldusteenistusest Tänavasulgemise loa ja hangib kõik vajalikud kooskõlastused.
 6. Töövõtja esitab ülevaate tööde käigu kohta (lõpetatud ja kavandatud objektid tänavate kaupa) igal esmaspäeval hiljemalt kell 8.30 vallavara- ja hooldusteenistuse juhatajale,
  e-post kalev.niit@valga.ee ja haljastusspetsialistile, e-post pille.zimmer@valga.ee .
 7. Tellijale ja kolmandatele isikutele töö käigus tekitatud kahjud hüvitab töövõtja.
 8. Tellijal on õigus vajaduse korral tööde mahtu muuta.
 9. Pakkumus vormistada hanketeatele lisatud pakkumuse maksumuse vormil.
 10. Pakkumus märgusõnaga "TÄNAVAPUU" esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hanked@valga.ee
 11. Pakkumuse esitamise tähtaeg 11.03.2021 kell 9.00

Täiendav teave: Kalev Niit vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja, telefon +372 5353 7676,

e-post kalev.niit@valga.ee ning vallavara- ja hooldusteenistuse haljastuspetsialist Pille Zimmer, telefon +372 5333 5980, e-post pille.zimmer@valga.ee

Hanketeate juurde kuuluvad järgmised failid:

Pakkumuse maksumuse vorm

Tänavapuude nimekiri