« Tagasi

Vallavalitsus kutsub kandideerima Valga Avatud Noortekeskuse juhataja töökohale

Valga Avatud Noortekeskus on Valga Vallavalitsuse hallatav asutus, mis alustas tegutsemist 1. jaanuarist 2018. Asutuse eesmärgiks on luua Valga valla noortele tingimusi ja võimalusi vaba aja sisustamiseks ning arendavaks tegevuseks läbi kultuuri-, spordi-, tervise ja sotsiaaltegevuste. 

Peamised tööülesanded:

 • asutuse töö igapäevane juhtimine; 
 • asutuse esindamine ja koostöö tegemine teiste organisatsioonidega; 
 • asutuse haldamine (sh eelarve planeerimine, personalijuhtimine ning muu tehniline töö ja dokumentatsiooni korrashoid); 
 • noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine; 
 • noortesündmuste korraldamine ja läbiviimine;
 • noortekeskuste töö korraldamiseks lisavõimaluste ja -vahendite otsimine nii kohalikest, riigi kui ka rahvusvahelistest programmidest ja projektidest.

Kandidaadile esitatavad nõudmised:

 • kõrgharidus (soovitatavalt noorsootöö alane) või kõrgharidus (soovitatavalt noorsootöö alane) omandamisel ning kutsetunnistus; 
 • eelnevalt noorsootöövaldkonnas töötamise kogemus; 
 • väga hea eesti keele oskus; 
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus kõnes ja kirjas; 
 • hea suhtlemis- ning meeskonnatööoskus; 
 • lihtsamate teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus (Word, Excel); 
 • valmisolek töötada õhtustel aegadel ja ka nädalavahetustel.

Kasuks tuleb:

 • varasem projektide kirjutamise kogemus; 
 • eelnev juhtimiskogemus. 

Omalt poolt pakume:

 • arenguvõimalusi pakkuvat loomingulist tööd; 
 • põhipuhkust 35 päeva aastas; 
 • paindlikku tööaega. 

Lisainfo: töö asukohaks on Valga vald. Tööaeg: täistööaeg. Tähtajatu töö. Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, tel 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid avaldus, elulookirjeldus motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada 3. jaanuariks 2022 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.