« Tagasi

Valga vallavalitsus otsib Tsirguliina kooli juurde varjualuse ehitajat

LÄHTEÜLESANNE HINNAPAKKUMISE TEGEMISEKS

Varjualuse ehitus Tsirguliina Kooli (Nooruse tn 1) hoovi

Valga Vallavalitsus otsib Tsirguliina Kooli varjualuse ehitajat Tsirguliina alevikus, Valga vallas. Varjualusel on tulevikus kaks funktsiooni: esiteks peab see olema kasutatav õuesõppeklassina ning teiseks väikese kõlakojana. Varjualune peab olema püstitatud vastavalt asendiplaanile, mis on lisatud lähteülesande juurde.

Nõuded hinnapakkumuse vormistamisel

 • Hinnapakkumuse palume vormistada Valga Vallavalitsusele.
 • Hinnapakkumusel peab olema väljastamise kuupäev.
 • Hinnapakkumusel peavad olema pakkumise esitaja rekvisiidid (pakkuja ärinimi, äriregistri kood, käibemaksukohustuslase reg. nr, aadress, kontakttelefon).
 • Pakkumus peab kehtima 90 päeva alates pakkumuste esitamise tähtajast.
 • Hinnapakkumusele lisada pakutava varjualuse foto ning joonis.
 • Hinnapakkumuses peab pakkuja kinnitama, et materjal on uus.
 • Hinnapakkumus peab sisaldama toodete juures kasutatavate materjalide spetsifikatsiooni.
 • Pakkuja esitab nimekirja varasemalt teostatud sarnaste tööde kohta, kus on märgitud töö tellija, maksumus ja tellija kontaktid.
 • Hinnapakkumuses on toodud kõikide toodete hinnad koos transpordi ja paigaldusega.

Üldised nõuded

 • Varjualune peab olema mõõtudega minimaalselt 6,0x4,2xh2,8m.
 • Varjualusel on põrand ja kolm kinnist külge.
 • Esikülje tugipost ei tohi olla paigutatud keskele.
 • Materjalid: vaakumimmutatud puit, katus makrolon.
 • Varjualune ehitatakse vaivundamendile.
 • Varjualuses on üks lukustatav panipaik.
 • Pakkuja esitab pakkumisega koos pakutava varjualuse mõõtudega joonise.

Üldnõuded ehitustöödele

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt:

 • Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, määrustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele;
 • kohaliku võimu ettekirjutustele;
 • kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele;
 • Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele;
 • üldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst.

Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2010-le (originaal MaaRYL 2010 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 2010 Talonrakennuksen maatyöt).

Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse.

Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 24.10.2018 kl 15:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee.

Lisainfo: Katre Kikkas (katre.kikkas@tsirgu.eu, 58 228 203)

Lisa: Asendiplaan